D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1287866067.jpg
C Í M 
F ő c í m : bibircsókos
B e s o r o l á s i   c í m : Bibircsókos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : repműszaki
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-01-20
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-10-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-10-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zöldségféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : dísztök...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dísztök a házikert különlegessége. Rendkívül alakgazdag (gömbölyű, hosszú, lapos, sima, rücskös, tojás, turbán stb.) és változatos színű (piros, sárga, fehér, kék, zöld és különböző átmenet) csoport képviselői tartoznak ide. Egyes nagyobb termésű változatot ételnek is elkészíthetjük. Igénytelen, így termesztése egyszerű. Rendszertanilag több alfajra oszthatjuk. A dísztökök őshazája is Észak-Amerika déli részén található. Melegkedvelő növények, ezért többnyire a melegégövi országokban terjedtek el. Nagy kultúrája van, különösen Nyugat-Európában. Magyarországon szórványosan termesztik, főként külföldről behozott alapanyagokból. Egyéves, lágy szárú növények. Gyökérzetük erőteljes orsógyökér, oldalágakkal. Száruk heverő (felfutó), kacsokkal kapaszkodó, típus szerint 0,8-3 m hosszúra nő. Leveleik szórt állásúak, szív, vese alakúak, gyengén vagy erősebben karéjosak, ép szélűek, többnyire érdesen molyhosak vagy serteszőrösek. Virágaik egylakiak, váltivarúak (kivételesen hímnősek), sárga vagy fehér színűek, rovarmegporzásúak. Termésük változatos, húsos kabak. A kisebb dísztökök viszonylag kevés tápanyaggal beérik, sovány talajon termésük (előnyösen) nem fejlődik túl nagyra; a nagyobb termésű, sütésre alkalmas dísztököket csak dér után szedjük, ezzel minőségük javul. A bibircses dísztök Gömbölyű vagy megnyúlt, fehér vagy sárga. Erősen bibircses (szemölcsös), felülete rendkívül díszes, különös hatású. (Forrás: terebess.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A család
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn