D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozma_feleki_r.jpg
C Í M 
F ő c í m : Feleki Rezső és Gáspár Anni
B e s o r o l á s i   c í m : Feleki Rezső és Gáspár Anni
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-22
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kozma utcai zsidó temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Judaizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Feleki Rezső (1900-1981)
V I A F I d : 54022262
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gáspár Anni (1902-1992)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Feleki Rezső az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógájának egykori főkántora és tanára. Tanult énekművész volt. Jóbarátja, Ernster Dezső, a világhírű operaénekes tanácsára német operaszínpadokon kezdte el működését, az 1920-as években. Az operaszínpadon mégsem tudott érvényesülni, mert az operaelőadásokkal járó feszültséggel nem tudott megbirkózni.Visszatért Budapestre, dalénekléssel foglalkozott és hangversenyeken is fellépett. 1927-ben a Dohány utcai zsinagóga másodkántorának nevezték ki. Ebben a minőségben szerezte meg judaisztikai tudását, kiválóan olvasott Tórát és elsajátította a hétköznapok, szombatok és az ünnepek zenei liturgiáját. A II.Világháború után a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola énektanáraként fiatal énekeseket nevelt.Egyik leghíresebb növendéke Kelen Péter, a Magyar Állami Operaház művésze. Rövid ideig a Honvéd Művészegyüttes Férfikarának szólistája volt. Scheiber Sándor - az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója - a zsinagóga kántorának kérte fel. Ezt a funkciót és énektanári működését 1981-ig - haláláig - töltötte be. (Forrás: or-zse.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gáspár Anni festő. 1916-17: a Fővárosi Iparrajziskolában tanult. Huszonöt évi irodai munka után 1943-44-ben Bernáth Aurél korrigálta munkáit az örkényi Strasser szabadiskolában. 1948-49: az Elektromos Művek szabadiskolájában tanult, mestere: Börzsönyi Kollarits Ferenc és Novotny Emil Róbert; tanult Breznay Józseftől is. 1949-től állított ki. 1950-ben Munkácsy-díjat kapott az I. Magyar Nemzeti Kiállításon Készülődés május 1-jére és Füttyös kalauznő c. képeire. Portréit, életképeit, csendéleteit, szobabelsőit leíró-elbeszélő előadásmód jellemzi. Említett - szelíd és szolid, kismesteri szintű, tisztesen megfestett - képeitől függetlenül a szocreál fogalmával azonosítják festészetét. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Börzsönyi-Kollarits Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn