D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1248284373.jpg
C Í M 
F ő c í m : színátmenetben ...
B e s o r o l á s i   c í m : Színátmenetben ...
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : csicsi bubu
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-07-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-07-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kőszeg
G e o N a m e s I d : 3049366
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az alkörmös (Phytolacca americana L. Phytolaccaceae) más néven amerikai karmazsinbogyó, berzseny vérfürt, festőbogyó, festőszőlő. Termését külföldön a bor színezésére használják, nálunk díszként ültetik. Az alkörmösfélék családjában, a fáktól kezdve a cserjéken át a fűneműekig, szinte mindenféle formájú növényfaj megtalálható. Elterjedésük a trópusi-szubtrópusi éghajlaton a leggyakoribb, néhány fajuk, így az alkörmös is, alkalmazkodik a mediterrán, sőt a kontinentális éghajlathoz. Őshazája Amerika trópusain keresendő, kismértékben Afrikában is elterjedt már. Évelő növény. Főgyökere már az első évben erősen megvastagodik, gyorsan kialakul a vastag, répaszerű gyökértörzs, ősszel a gyökérnyak átmérője elérheti a 8-10 cm-t. Közvetlenül a föld felszíne alatt már megjelennek rajta az oldalgyökerek. A számtalan oldalgyökér több méteres talajréteget átsző. A rendkívül fejlett gyökérrendszer 3-3,5 m magasra megnövő föld feletti részt tart el. A hengeres szárak a gyökérnyakból 5-7-esével ágaznak el, majd újabb elágazásokkal dúsan beborítják a talajfelszínt. A teljesen beárnyékolt elágazások és a szárak alsó oldala zöld, a fénynek kitett szárrészek liláspirosak. A levelek szórt állásúak. Buja növekedésére jellemző, hogy szinte minden felső levélhónaljból rövid oldalhajtás indul ki. A levelek tojásdadlándzsásak, kihegyezettek, ép szélűek, kopaszok, mattzöld színűek. A levelekben és főleg a gyökerekben kalcium-oxalát tűk találhatók. A levelekkel átellenesen kiinduló virágzati kocsány valójában áltengelyes elágazású szár, az elvirágzás után többszörösére megnyúlik. Virágzata dús, tömött, hengeres, nyúlánk fürt. A virágok piroslók vagy fehérek, sugaras szimmetriájúak, 5 tagúak. Júniustól októberig folyamatosan virágzik. Fénylő zöld színű bogyótermése beérés után fénylő fekete lesz. Egy-egy felsőállású magházból kialakult termésben tíz lapos, fekete makkocska fejlődik. (Forrás: terebess.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Virágpompa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1524x2032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn