D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aMGy_termekek.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Ganz Árammérőgyár termékei a BNV-n
B e s o r o l á s i   c í m : Ganz Árammérőgyár termékei a BNV-n
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tambo
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Tambo
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Villamosenergia ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mérőóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mérőműszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árammérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1980-as évek
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Ganz Árammérőgyár termékei a BNV-n
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Ganz fejlesztése a háború miatt elmaradott volt a fogyasztásmérők tekintetében. Ugyanakkor feltűnt Vecsei Géza és Mondl Ferenc tehetsége, akik nekiláttak a fejlesztésben mutatkozó hátrány ledolgozásának. Az Ne 4 mérő prototípusa 1952-re készült el. Ennek túlterhelhetősége 400%-os volt. A tetszetős kivitel, az egyszerű szerelhetőség, a biztos indulás, a szűk hibahatár nemzetközileg is elismerést aratott. Az Ne mérő visszaszerezte az ÁMGy-nek a tekintélyét. Kifejlesztői az eredményes fejlesztésért 1955-ben Kossuth-díjban részesültek. Az új konstrukciókat már tipizált alkatrészekből, nagyüzemi módon állították elő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ganz Árammérőgyár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4624x3981 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 1200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella