D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Delly_Rozsi_Bp08_Stahly2a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Delly Rózsi (1912-2000) operaénekes emléktáblája egykori lakhelyén
B e s o r o l á s i   c í m : Delly Rózsi (1912-2000) operaénekes emléktáblája egykori lakhelyén
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Fekist
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : komolyzene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszikus zene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Delly Rózsi (1912-2000)
V I A F I d : 4218718
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2010
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Delly Rózsi (1912-2000) operaénekes emléktáblája egykori lakhelyén.
Budapest, VIII. ker. Stáhly utca 2/a.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Delly Rózsi (Budapest, 1912. december 16. - 2000. március 4.) szoprán opera-énekesnő.
Tanulmányait Székelyhidi Ferenc tanítványaként végezte a Zeneakadémián 1936-1940 között. 1947-ben szerződtette az Magyar Állami Operaház, ahol Santuzza (Mascagni: Parasztbecsület) szerepében mutatkozott be. Hamarosan a színház vezető drámai szopránja lett: évtizedeken át ő volt az egyetlen Wagner-hősnő. Rendkívüli hangterjedelme, kiegyenlített énektechnikája egyaránt alkalmassá tették a drámai szoprán és a drámai mezzo szerepkör betöltésére. Alakításait izzó drámai feszültség jellemezte. Nemzetközileg elismert Wagner-énekesnőként meghívást kapott a Bayreuthi Ünnepi Játékokon való fellépésre. Moszkvától, Párizson és Brüsszelen át Londonig fellépett minden jelentős európai operaszínpadon. Magyar partnerei többek között Székely Mihály, Ferencsik János, Lukács Miklós, Simándy József, Osváth Júlia.
Külföldi partnerei többek között Otto Klemperer, Lamberto Gardelli, Wolfgang Windgassen, Anja Silja, Kónya Sándor. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Delly Rózsi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Delly Rózsira emlékeztek a Magyar Állami Operaházban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1553x1705 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella