D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Udvardy_Gyorgy_esztergom_budapesti_pus.jpg
C Í M 
F ő c í m : Udvardy György esztergom-budapesti püspök és Görbe László, a Szent Margit Gimnázium igazgatója
B e s o r o l á s i   c í m : Udvardy György esztergom-budapesti püspök és Görbe László, a Szent Margit Gimnázium igazgatója
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bérmálás Budapesten, a Szent Imre Templomban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Derzsi Elekes
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bérmálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Udvardy György (1960-)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2011. április 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bérmálás. 2011. április hó 3 -án vasárnap, Budapesten, a Szent Imre Templomban. Udvardy György esztergom-budapesti püspök és Görbe László, a Szent Margit Gimnázium igazgatója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Udvardy György (Balassagyarmat, 1960. május 14. - ) pécsi püspök.
1985. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. 1985-től káplán Érsekvadkerten, majd 1988-tól 1990-ig plébános Csitáron. 1990 és 1993 között Rómában folytatott tanulmányokat. 1993-tól 2003-ig hitoktatási felügyelő. 2003-2004-ben plébános Budapest-Erzsébetvárosban.
1997-2004 között a PPKE Hittudományi Kar Levelező Tagozatának tanára, 1998-tól 2004-ig a PPKE Hittudományi Karának docense. Mindeközben a Társadalmi-Oktatási-Kulturális Szakterület püspöki helynöke. 2000-től az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára. 2004-től az Országos Hitoktatási Bizottság elnöke.
1999-ben pápai káplán címet kapott. 2003-tól érseki általános helynök és vagyonkezelő az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. 2004. január 24-én marazanae-i címzetes püspökké és esztergom-budapesti segédpüspökké nevezte ki a Szentatya. 2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban.
2011. április 9-én pécsi püspökké nevezte ki XVI. Benedek pápa. Beiktatása 2011. április 25-én, húsvét hétfőn történt. Az egyházmegye 82. püspöke. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bérmálás keresztény szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. Egyes felekezeteknél ez a teljes jogú tagságot is jelenti az egyházban, míg máshol, például a katolikus egyházban minden megkeresztelt az egyház tagja.
A bérmálás a katolikus, ortodox, antikhalkedóni és anglikán felekezeteknél szentség. A katolikusoknál a hét szentség egyike. A keleti szertartásokban a gyermekek keresztény beavatása a keresztséggel kezdődik, és azonnal követi a bérmálás és az elsőáldozás. Ezzel szemben a római szertartásban a keresztség után évekig tartó hitoktatást követően kapják a bérmálást és az Eucharisztiát, mely keresztény beavatásuk csúcspontja.
A bérmálás szó a a szláv birmatovaty szóból származik, magyar jelentése megerősítő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Udvardy György
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bérmálás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4320x3240 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella