D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1293704527.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ami nem látszik
B e s o r o l á s i   c í m : Ami nem látszik
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : spurca
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-12-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbumba való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orgona (hangszer)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kiskunfélegyháza
G e o N a m e s I d : 3049885
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kiskunfélegyházi Szent István templom orgonasípjainak egy része, azok közül, melyeket nem látni lentről.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szent István templom orgonája az 1900-as évek elején készült. Első felújítására nagyjából félévszázaddal később, 1958-ban került sor. A rekonstrukciót akkor a Budapesti Hangszerkészítő Vállalat szakemberei végezték, akik részben a már meglévő, részben új sípsorok beépítésével újították fel a hangszert. A korabeli viszonyok miatt, a rekonstrukció nem a legfényesebbre sikeredett. A kétműves hangszerhez, három manuálos asztalt társítottak, a sípok egy részét kiiktatták, vagy egyszerűen áthelyezték, egyik sorból a másikba. Összességében a beavatkozás inkább ártott, mintsem használt. A többszöri beavatkozás dacára az öreg orgona felújítása két éve halaszthatatlanná vált. A munkálatok elkezdése előtt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye két szakértője: Leányfalusi Vilmos, orgonaművész, a főegyházmegye zenei igazgatója és Kiss István, a főegyházmegye liturgikus és zenei bizottságának tagja vizsgálta meg a hangszert, egyben ők felügyelték a felújítást is. Az orgona újjáépítésére több vállalkozótól kértek ajánlatot. Az egyházközség képviselő-testülete végül a taksonyi székhelyű Varga Orgonaépítő Kft.-t bízta meg a hangszer felújításával. A külső szemlélő a munkálatokból jóformán semmit sem érzékelt, a hangszer ugyanis a rekonstrukció végső szakaszában is mindössze néhány napra némult el. A rekonstrukció a sípok mellett kiterjedt a hangszer elavult elektromos reléinek, kapcsolóinak vezetékeinek, és nem utolsó sorban a levegőellátó rendszerének cseréjére is.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : uzo19: Vacidom [Váci székesegyház]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1292x1947 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer