D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepadatbazisok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képadatbázisok az OSZK-ban, avagy képek archiválása és szolgáltatása a XXI. században
B e s o r o l á s i   c í m : Képadatbázisok az OSZK-ban, avagy képek archiválása és szolgáltatása a XXI. században
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Digitális Képkönyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Digitális Képarchívum
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Előadás a Meetoff.eu "Online fotós közösségek" című rendezvényén, 2011. 02. 23-án.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Országos Széchényi Könyvtár "Magyar Digitális Képkönyvtár" és "Digitális Képarchívum" nevű online képadatbázisainak, valamint a képi dokumentumok archiválási gyakorlatának bemutatása.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Képadatbázisok az OSZK-ban avagy képek archiválása és szolgáltatása a XXI. században. Moldován István Országos Széchényi Könyvtár moldovan@mek.oszk.hu2011.02.23. MeetOFF.eu 2. Könyvtár, kép, fotó, digitalizálás, digitális képek - A könyvtár, mint memória intézmény; - Gyűjt - teljesség igénye nélkül - Megőriz - Feltár, katalogizál - metaadatok! - Szolgáltat - Képi dokumentum; - térkép, plakát, képeslap, metszet, fotó stb. - Digitalizálás; megőrzés, hozzáférhetőség - Digitális képek; tömegesedés, megőrzés!? 2011.02.23. MeetOFF.eu 3. Magyar Digitális Képkönyvtár 1. - 2008. Oktatási és Kulturális Minisztérium projekt - Reneszánsz Év - Célja: a könyvtárakban már digitalizált képi dokumentumok összegyűjtése, központi adatbázis, a feltárás támogatása, a master példányok archiválása. - 48 partner, szak-, egyetemi, egyházi könyvtárak2011.02.23. MeetOFF.eu 4. Magyar Digitális Képkönyvtár 2. http://www.kepkonyvtar.hu - Gyűjtőkör: digitalizált könyvtári képi dokumentumok majd intézményi gyűjtemények (pl. Online Antikvárium) - Gyarapítás: pályázat mentén, majd önkéntes intézményi beadással - Képek + metaadatok; XML vagy MARC - Kepkonyvtar.hu/metakereso - Keresés más képi adatbázisokban is.2011.02.23. MeetOFF.eu 5. Magyar Digitális Képkönyvtár 3. - Állomány 2010. 12. 31-én - OSZK : 16 692 képi dokumentum - Partnerek: 53 359 képi dokumentum - Összesen: 70 051 képi dokumentum - Látogatások 2010-ben - Összesen: 193 119 - Havi átlag: 16 100 - http://www.facebook.com/pages/Magyar- Digitális-Képkönyvtár/2011.02.23. MeetOFF.eu 6. 2011.02.23. MeetOFF.eu 7. 2011.02.23. MeetOFF.eu 8. 2011.02.23. MeetOFF.eu 9. 2011.02.23. MeetOFF.eu 10. Digitális Képarchívum 1.- 2007. MEK Egyesület által támogatott fejlesztés - Gyűjtőkör: a MEK és az EPA illusztrált kiadványainak feldolgozása, Interneten ill. CD kiadványokon megjelenő, szolgáltatható (pl. CC alatt) képek, egyedi fotós gyűjtemények.- Állomány: Fotók, képi dokumentumok - tervek: kisebb mozgóképek, előadások bemutatók2011.02.23. MeetOFF.eu 11. Digitális Képarchívum 2. https://keptar.oszk.hu http://keptar.niif.hu - Gyarapítás: egy munkatárs válogatása, külső feldolgozók - egyesületi támogatással, részletes metaadatolás - Továbbfejlesztés - qooxdoo.org - Gyarapodási adatok - 2010. 12. 31. 17 717 képi dokumentum - Látogatás - 2010-ben 78 476 (két site-on)2011.02.23. MeetOFF.eu 12. 2011.02.23. MeetOFF.eu 13. 2011.02.23. MeetOFF.eu 14. 2011.02.23. MeetOFF.eu 15. 2011.02.23. MeetOFF.eu 16. A jövő? "Összességben az tapasztalható, hogy a hazai fotókincs őrzése, mentése,feltárása az esetek többségében egyáltalán nem szisztematikusan skorántsem a birtokolt anyag önértéke szerint folyik. Személyesérdeklődésen, sikeres pályázaton vagy ezek hiányán múlhatpótolhatatlanul fontos fotótörténeti, történeti kollekciók további sorsa. Mégarról sincsen viszonylag pontos információnk, hogy mi is az az érték, amitbirtoklunk akárcsak az ismertebb gyűjteményekben, archívumokban. Nemtúlzás azt állítani, hogy a közeljövőben bizonyosan elvesznek éstönkremennek olyan pótolhatatlan fotók, amelyek ma még talánmegmenthetők volnának. Úgy látszik, arra sem vagyunk képesek -egységes kataszter hiányában -, hogy stratégiát dolgozzunk ki valamifélejövőbeli, egységes magyar digitális archívumra."Szarka Klára: Fényképek a múltból 1. részFotógyűjtemények és archívumok sorsa a digitális korszakban= Fotóművészet, 2006. 3-4. számhttp://fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229&Itemid=2272011.02.23. MeetOFF.eu 17. Köszönöm a figyelmet Várjuk a kérdéseket! Dka-info@mek.oszk.hu info@kepkonyvtar.hu Vendégkönyv https://keptar.oszk.hu/html/vendeg/ http://www.kepkonyvtar.hu/jetspeed/ portal/guestbook.psml http://twitter.com/nemzetikonyvtar2011.02.23. MeetOFF.eu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánkeszi Katalin, Dávid Adrienne, Moldován István: A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
R é s z e k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne