D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovni.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar és európai digitális könyvtári projektek
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar és európai digitális könyvtári projektek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-13
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-03-29
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Elektronikus publikáció
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : archivált példány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : központ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : könyvtári katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011. március 29.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Artisjus Szerzői Akadémián, 2011. 03. 29-én elhangzott előadás prezentációja.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Magyar és európai digitális könyvtári projektek Artisjus Szerzői Akadémia 2011. március 29. 2. Digitalizálási projektek Szereplők : Könyvtárak, közgyűjtemények, intézmények Magáncégek Önkéntes mozgalmak Témakör : Szépirodalom Szakkönyvek Kéziratok, térképek, metszetek stb. Technika : Alkalmazott formátumok (kép, szöveg) Letöltési lehetőségek (offline - mobil, helyben olvasás (online) 3. Európai digitális könyvtárak Franciaország Gallica - http://gallica.bnf.fr Írország CELT - http://www.ucc.ie/celt/ Olaszország - Liber Liber - http://www.liberliber.it Németország Projekt Gutenberg.de Lengyelország Polish Literature Digital Library Initiatives Across Europe - cikk Archive.org Europeana, a közös katalógus http://europeana.eu 4. Franciaország Gallica - http://gallica.bnf.fr 1992-ben kezdődött átfogó francia digitális könyvtár projekt A Francia Nemzeti Könyvtár valamint más francia könyvtárak digitalizált állományából könyvek, folyóiratok, térképek, hangzó anyagok, képek, kéziratok 1,3 M dokumentum, több mint 270.000 könyv, 21.000 térkép, 10.000 kézirat, 802.000 folyóirat Letöltés PFD, JPG újonnan EPUB, MOBI, HTML, TXT 2009. tárgyalások kezdeményezése a Google-el 5. Írország CELT - http://www.ucc.ie/celt / Ír történelmi, irodalmi, politikai irodalom elektronikus szövegeinek adatbázisa Háttér: Documents of Ireland Project, University College Cork 2011: 1134 szöveg, HTML, SGML formátumban Küldetésnyilatkozat: az ír történelmi és irodalmi kultúrát az Interneten keresztül közelvinni az olvasók, kutatókhoz. 6. Olaszország - Liber Liber - http://www.liberliber.it Az olasz irodalom modern és klasszikus művei + zenei felvételek + hangoskönyvek Háttér: 1993. Manuzio projekt nonprofit kulturális egyesület, önkéntesek Letöltés: PDF, RTF, ODT, TXT, újabban EPUB 7. Németország Projekt Gutenberg.de 5500 mű 1100 szerzőtől regények, elbeszélések, versek klasszikus irodalom, nem védett szerzőktől. Háttér: nonprofit szervezet, önkéntesek Hozzáférés: HTML, böngészés, fejezetekre tördelve 8. Archive.org text gyűjtemény 1996. San Fransisco, nonprofit szervezet Tartalma: szöveg, hang, mozgó kép, szoftverek, weboldalak archívuma Gyűjt és digitalizál több mint 200 millió oldal, 2.742.076 szöveg könyv és folyóirat Letölthető: PDF, JPG, EPUB, PRC, TXT, DjVu, Read Online 9. Europeana, a közös katalógus http://europeana.eu Virtuális könyvtár hozzáférés az európai digitális forrásokhoz 15 millió könyv, kép, hang, video 10. Magyar digitális könyvtárak Digitális Irodalmi Akadémia http://dia.pim.hu 1998. Kortárs magyar szépírók teljes életművének digitalizálása, támogatása Háttér: korábban Neumann Kht. majd Petőfi Irodalmi Múzeum Technika: HTML, helyben olvasás online Állomány: 72 szerző, 1300 mű (2009. TMT ) Látogatottság átlag 35.000 látogató / hó, lásd 11. Magyar Elektronikus Könyvtár https://mek.oszk.hu Tartalma, gyűjtőköre: magyar szép- és szakirodalom gyűjtése digitális formában sokféle forrásból Magánszemélyek pl. Cseke Gábor, Forrai Eszter, Koppány Zsolt, Petrovics Emil, Polgár Ernő, Pünkösti Árpád Örökösök, pl. Dániel Anna, Gáll István, Végh György, Vészi Endre, Várnai Péter Kiadók pl. Trezor, Nap, Fórum, Terebess MEK15 MEK16 : szerzők megkeresésével Állomány: 9141 dokumentum (2011.03.28.) Letöltés: HTML, PDF, WORD, DjVu, MP3, újabban EPUB, PRC, + hangos felolvasás - Világhalló Látogatottság (2 szerveren): 62.000 / nap (2011.03.) lásd 1 , 2 , 12. És még további források Arcanum Kft. a magyar Google link http://E-konyvtar.lap.hu http://konyvtar.lap.hu/b11227634 13. Kérdések Elterjednek-e tömegesen, ha igen, milyen gyorsan az e-book olvasók (Kindle, iPAD, okos telefonok), tömeges lesz-e a digitális olvasás? Az Amazon két éve több e-book-ot ad el, mint nyomtatottat! lásd Mi lesz a kiadók, könyvtárak helye, szerepe, munkamegosztása, ha az e-book-ok lesznek többségben? Mi lesz a hosszútávú megőrzéssel? Meddig lesz olvasható egy e-book?? Ki végzi majd az e-book-ok kölcsönzését? Milyen üzleti modell lesz működőképes az irodalom terjesztés világában (lásd zeneipar!)? Mi lehet a működőképes jogi megoldás könyvek nagy tömegű digitalizálására, szolgáltatására? Google Books Agrement? Lásd Árva művek szabályozása? Olvasnak-e és mennyit az emberek? Lásd OSZK felmérés 14. Válaszok Együtt, közösen kell megtalálnunk, az olvasók érdekében. Ki kell alakítani egy új munkamegosztást a szerzők, könyvkiadók és könyvtárak között mindenki megelégedésére. 15. Köszönöm figyelmüket! Várom kérdéseiket Moldován István Országos Széchényi Könyvtár Digitális Gyűjtemény osztály
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánkeszi Katalin, Dávid Adrienne, Moldován István: A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet