D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : admininformaciotudomany.jpg
C Í M 
F ő c í m : Internetezés és kultúra. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai
B e s o r o l á s i   c í m : Internetezés és kultúra. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : honlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internetszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. ANDM-127 Információtudomány és média a 21. század elején Internetezés és kultúra A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai Ollé János ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2010/2011. tanév tavaszi félév KAZY 407, hétfő 15.00-16.30 2. Internethasználat és kultúra szóbeli kommunikáció szakasza: kevesen kommunikálnak kevesekkel a közösségen belül az írás megjelenése tehermentesíti az emlékezetet - az emberen kívüli tárolás időben folytonos és maradandóbb nyomtatás megjelenése: kevesek sokakkal tudnak kommunikálni, könnyebb a terjedés, ha van rá igény rádió és film megjelenése: folyamatosabbá és nagyobb terjedelművé válik a tartalomszolgáltatás a korábbi technika funkciója változott, de nem szűnt meg az sms nem váltotta ki a szóbeli beszélgetést, az internet virtualitása sem fogja kiváltani a személyes kapcsolatokat 3. Internethasználat és kultúra a technika kibővíti, megváltoztatja, kiegészíti, tönkreteszi a korábbi kommunikációs formákat? 4. Az internet újdonsága és a kultúra az internet megjelenésére a régebbi technikai megoldások funkcióját át kell gondolni az internet nem a régi megoldások ellen dolgozik (beszéd - skype, szöveg - email, láthatóság - webcam) tovább megváltozik az emlékezet szerepe - a reproduktivitás helyett a keresés válik domináns tevékenységgé memorizálás helyett több kapacitás marad gondolkodni? a RAM tehermentesítése nagyobb HDD és szerver (google, felhő) megoldással növeli a műveleti sebességet? 5. Internethasználat és kultúra kritikus pont: az internet elveszíti A Föld órája újdonságát, hétköznapivá válik és ezáltal összekapcsolódik a kultúrával normalizálódik a szükséglet és természetessé válik a lehetőség az internetszolgáltatás vagy az áramszolgáltatás üzemzavara? a pohár víz és wireless kapcsolat a kultúra részévé =/= kulturált felhasználás a digitális utópia és kulturálatlanság szélsőségei elvesztik komolyságukat 6. Kapcsolati teljesítőképesség önt egy átlagos hétköznap hány kommunikációs státusz: ember hívja fel mobilon? kontaktokrata: email és ön egy átlagos hétköznap hány telefon felső 30%-ban, 61% véleményirányító ember hív fel mobilon? ön hány emailt kap átlagosan levelező: sok email, kevés egy nap? mobilhívás, 56% véleménykövető ön hány emailt küld átlagosan beszélgető: kevés email, sok egy nap? mobilhívás, 64% hány telefonszám van véleménykövető mobilkészüléke memóriájában? kontaktploretár: email és hány email cím van gépe mobilhívás szerint is alsó memóriájában? 70%, 66% véleménykövető Csepeli-Prazsák, 48-53. 1000 fős, hazai internethasználókat reprezentáló vizsgálat 2008-ban 7. Tevékenységek az interneten - felhasználói típusok rejtőzködők: alig élnek az internet lehetőségeivel informálódók: mérsékelt online gyűjtés, kiemelkedő a web2 elutasítása tanulók: széleskörben használnak szolgáltatásokat, web2 alkalmazásokat is, folyamatos tanulás, aktív tartalommegosztás befogadók: pragmatikus csoport, a készen kínált tartalmakra fókuszálnak, offline élet támogatása, kapcsolatteremtő online szolgáltatások extenzív felhasználók: minden, ami online, egyedül az informálódásban gyengébbek, a szórakozás is ide kötődik, munka és magánélet nem válik külön, speciális közösségi formáció, az információgyűjtés terhelése online szórakozással viselhető el 8. Tevékenységek az interneten - felhasználói típusok 40,00 30,00 20,00 28,50 31,30 10,00 14,40 18,20 7,60 extenzív 0 befogadó tanuló informálódó rejtőzködő Csepeli - Prazsák (2010) 80.o. 9. Felhasználói típusok az életkori csoportokban 0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,015-17 év 18-29 év 30-39 év 40-49 év 50-59 év 60- év informálódók rejtőködők extenzívek tanulók befogadók Csepeli - Prazsák (2010) 88.o. 10. Az internet és a kultúra egymáshoz való viszonya 1 békés egymás mellett élés (30%): nincs ellentmondás a két világ között, az internet nem váltja ki és radikálisan nem is alakítja át a kultúrát, növekszik a kulturális szabadság, de a web2 nem jelentős 7 szkeptikusok (28%): nem hisznek az internet kultúrára gyakorolt pozitív hatásában, az internet pusztító, feleslegessé tesz, tönkretesz, a közösségfejlesztés hatása az egyedüli pozitív 5 párhuzamosok sohasem találkoznak (22%): az internet nincs jelentős (negatív) hatással a kultúrára, az internet pozitív hatásai, web2 nem jelentősek 25 optimisták (20%): az internet nem teszi feleslegessé a korábbi kultúrát, de a jövőben jelentősen átalakítja, növeli a kulturális szabadságot, a közösségfejlesztésben a web2 fontos 0 Csepeli - Prazsák (2010) 137-138.o.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László: Internet archiválás a világban és Magyarországon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet