D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ikteszkozok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az IKT eszközök innovatív alkalmazása - "mindenki képes rá"
B e s o r o l á s i   c í m : IKT eszközök innovatív alkalmazása - "mindenki képes rá"
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek a felsőoktatásban
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. IKT eszközök innovatív alkalmazása - mindenki képes rá Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek a felsőoktatásban 2. műhely- IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban TKA 2014. április 8. IKT támogatott, interaktív előadás 2. Információmegosztás, Információáramlás hullámtörés vagy hullámlovaglás? tanult technológia (idő, kockázat) innovatív technológia =/= módszertan pedagógiai hatás (több mint módszertan) felsőoktatáspedagógiai problémák 3. IKT eszközök innovatív alkalmazás (módszer) képes (kompetencia ) interaktív 4. bit.ly/1kjBJBZ @tka_brusszel tkaikt 5. bit.ly 6. goqr.me 7. Felhő alapú szolgáltatások google, skydrive, icloud, prezi, stb. környezetfüggetlen biztonságos elérés hozzáférés hatása (előtte, alatta, utána) előzetes áttekintés, előismeretek felmérése passzív prezentáció helyett közös munkafüzet nem figyelnek, nem jönnek el digitális lábnyom 8. Google hangouts: plus.google.com 9. google hangout irányítópult 10. 1 2 3 4 5 6 11. Előnyök szinkron és aszinkron hozzáférés, interaktivás látogatottsági adatok, kommentek elérhető prezentáció, naprakész tájékoztatás rejtett minőségfejlesztő hatás oktatói ePortfolió része nyersanyag más kurzusokhoz hallgatói kiselőadások eszköze is lehet 12. Kockázat élő showműsor előadóművészet nárcizmus kérdések száma az előadáson youtube konkurencia és oktatási minőség hallgatók ezért nem járnak órára más oktatók plagizálják vélt és valós szakmai kritika ellenérvek: kezdős pedagógus félelmei 13. twitter tkaikt 14. twitter tkaikt 15. twitter =/= módszertan hálózati kapcsolatok reflektív környezet párbeszéd, vita forrásmegosztás impulzív integrált környezet, rutin nélkül: öncélú, elmúlik 16. Online csoport (G+) 17. Online csoport (G+) praktikus kommunikáció, információmegosztás amit megosztunk az kevésbé kérdezik meg amit megosztunk az hivatkozási alap van rejtett konkurencia (facebook csoport) nem facebook (környezeti hatás) nem linkedin (nem tartós szakmai) zártság / nyitottság - szervezési lehetőség 18. szinkron online offline aszinkron online 19. Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter: @ollejanos Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek a felsőoktatásban 2. műhely- IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban TKA 2014. április 8.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet