D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1291914513.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ügető 2.
B e s o r o l á s i   c í m : Ügető 2.
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : gerzsi
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szorcsik
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-12-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-12-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2010
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dinamikus, erőt sugárzó szobor...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megkapott a lendülete, ereje...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Közismert, hogy a 2004 kora nyarán végleg bezárt és hamarosan elbontott Kerepesi úti ügetőpálya helyén épült fel a közvetlenül 2007 karácsonya előtt megnyitott Aréna Plaza bevásárlóközpont. A hely egykori múltjára emlékeztet az életnagyságú bronzszobor, melyet 2010 kora ősze körül állítottak fel azon a ponton, ahol most látható. Az ügetőpálya-múltból maradt meg mementóként az eredeti, 1933-ban átadott lelátó egy részlete is, a szobortól nagyjából száz méterre nyugatra (némelyik képen jól kivehető); a vasbetonból épített szerkezet a kor egyik neves építészétől származik, ifj. Paulheim Ferenc tervezése. Miközben kerestem a szobor adatait az interneten, számtalan utalást találtam rá, hogy ez vagy ehhez nagyon hasonló hajtó-szobor esetleg már 2007-től is állhatott a pláza területén, talán nem is egy, hanem kettő - ám biztosan nem ugyanezen a helyen, az Aréna Terasz Kerepesi útra kivezető gyalogos járatánál. Ez mindenesetre a 7-es rajtszámú versenyző. Végül, ahogyan az alkotó kilétében, ebben is a sok századik kísérletre megtalált MTI-hír bizonyult perdöntőnek, lásd mellékelt adalékként. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szorcsik Lajos: Az ügető hajtó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1536x2048 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella