D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 68746_0015.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Janovics Jenő igazgató
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Janovics Jenő igazgató
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Kolozsvári színész album
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Kolozsvári színész album
M e g j e l e n é s : [Kolozsvár] : [Viaţa Ny.], [1923]
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Janovics Jenő (1872-1945)
V I A F I d : 15070133
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Janovics Jenő igazgató
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Janovics Jenő színész, filmrendező, forgatókönyvíró, a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője. Főiskolás éveinek elején párhuzamosan látogatta a budapesti Műegyetem és a Színházművészeti Akadémia kurzusait. Több magyarországi és erdélyi városban színészkedett, 1896-ban szerződött a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz, és az itteni egyetemen Csiky Gergely realizmusa című tanulmányával doktorált. Ettől az évtől kezdődően, kisebb berlini, londoni, párizsi és szegedi megszakításokkal, egyre szorosabban kötődik Kolozsvárhoz. 1902-től 3 évig (1905-ig) a szegedi társulat igazgatója volt, 1905-1930 között a kolozsvári színházat vezette. Még a Farkas utcai színházban kezdte el igazgatását, de az ő vezetése idején épült meg a Kolozsvári Nemzeti Színház új, impozáns épülete (ma román Nemzeti Színház), Fellner és Helmer tervei alapján. 1936-ban több régi színésztársával megszervezte a Szegedi Szabadtéri Játékokat. 1945 júniusában újra átvehette a kolozsvári színház igazgatását, a Bánk bán-bemutató előkészületei közben érte a halál. Színészként gazdag jellemformáló képességét bizonyította. Mint rendező és színházigazgató a hagyományokat és az újításokat ötvözte, de mindig hű maradt a humánus eszményekhez. A magyar filmgyártás úttörője volt. Az 1914-ben alapított PROJA - Projectograph Janovics - később Corvin, majd Transsylvania Filmgyár 1920-ig 48 filmet forgatott. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Jelen: A mostani magyar szinház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 559x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn