D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eszelge2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Eszelge2
B e s o r o l á s i   c í m : Eszelge2
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Czimmy
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-09-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Középfokú oktatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gimnázium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Állami Szent László Gimnázium (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : középfokú oktatási intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az SZLG Kőrösi Csoma Sándor út felőli épületszárnya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szent László Gimnázium (teljes nevén: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium) a főváros egyik nagy múltú, híres gimnáziuma. Kőbánya központjában található. Kőbánya lakossága a 19. század közepétől kezdve rohamos növekedésnek indult, azonban a fővárosban itt volt a legrosszabb az iskolai helyzet: a főváros 167 elemi iskolájából csupán 3 működött a kerületben, de középiskola egyáltalán nem volt. 1873-tól kezdve azonban egyre fontosabbnak vélték egy iskola alapítását. Ez az alkalom 1904-ben jött el: gimnáziumot kapott Kőbánya, ami a Tisztviselőtelepen nyílt meg. Az Elnök utca és a Rezső utca sarkán álló gimnázium azonban igen rövid életűnek bizonyult. 1907-ben jött el a kőbányai gimnázium alapításának ideje. ... 1969-ben a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság a gimnázium rendelkezésére bocsát egy területet Balatonmáriafürdőn, azonban ezt 1978-ben elvették. A kárpótlási összegből egy új telket vásárol az intézmény Balatonszepezden. A szocializmus ideje alatt az intézmény nevéből elhagyták a "szent" jelzőt, akkoriban a neve simán I. László Gimnázium. 1988 és 1995 között a középiskolát teljesen rekonstruálták a Kőbányai Önkormányzat segítségével, ennek eredményeként adták át 1993-ban az új tornacsarnokot, valamint kialakították a tetőtéri stúdiókat. A gimnázium mai teljes neve: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czimmy: Eszelge
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer