D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Fekete_barlang_emlektabla.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fekete-barlang emléktábla
B e s o r o l á s i   c í m : Fekete-barlang emléktábla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Czina
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2006-04-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlangászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Emléktábla a Fekete-barlangban, Bükk-hegység, Miskolc Commemorative plaque in the Fekete Cave, Bükk Mountains, Miskolc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazánk 5. legmélyebb, 1982 óta fokozottan védett barlangja. A Bükk-hegységben, a Nagy-fennsíkon, a Tekenősi-völgy D-i végében, 565 m tszf. magasságban nyíló, ma már több mint 2 és fél km összhosszúságban ismert, 163 m mélységig lehatoló aknarendszer a hegységben a harmadik legmélyebb és az 5. leghosszabb. A barlangot egy időszakos víznyelő megbontásával 1975-ben tárták fel. A befoglaló kőzet változatosságát mutatja, hogy a járatok triász dolomitot, mészkövet, porfiritet, permi mészkövet egyaránt harántolnak. A lépcsőzetesen mélyülő aknasort nagy esésű, rövid patakmeder szakaszok, agyagos kúszójáratok, kisebb-nagyobb termek tagolják. Középső részén kiterjedt labirintusos nyelőzóna húzódik, amit változatos cseppkőképződmények tesznek különlegessé. A falakat kisebb oldott formák, a meanderező járatokat, pedig szinlők díszítik. Csapadékos időben a jelentős vízbefolyás hatására, a barlang csaknem egésze járhatatlan. A bejárat omlásveszélyének elhárítása után a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 1999-ben lezárta, látogatásához engedély szükséges. Megtekintése csak barlangkutatók számára lehetséges, hiszen a jó erőnlét és mászótudás mellett kötéltechnikai ismeretek is szükségesek. Irod. Kordos L. (1984): Magyarország barlangja. Gondolat Kiadó; Nagy T. (1986): A Tekenősi Fekete-barlang Kristály-tavi ágának geológiai leírása. - NME Közleményei, Miskolc I. Sorozat, Bányászat; Olasz J. (1976): Az ország legnagyobb dolomitbarlangja: a Fekete-barlang. Karszt és Barlang; Simon E. (1980): A Tekenősi Fekete-barlang geológiai felépítése és genetikája. - NME Közleményei, Miskolc I. Sorozat, Bányászat; Nyerges M.: Fekete-barlang. In.: Székely K. (2003): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó (Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=cave_5372-8)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czina Tivadar: Balla-barlang 2
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer