D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Laner_Oliver_emlektabla.jpg
C Í M 
F ő c í m : Láner Olivér emléktábla
B e s o r o l á s i   c í m : Láner Olivér emléktábla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Czina
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Szenti
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-06-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlangászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Láner Olivér (1927-1985)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bükk hegység
G e o N a m e s I d : 721983
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Láner Olivér emléktáblája a Láner Olivér-barlang bejáratánál (Bükk-hegység, Miskolc) Commemorative plaque of Olivér Láner at the entrance of Láner Olivér Cave (Bükk Mountains, Miskolc)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Láner Olivér (Miskolc, 1927. február 21. - Miskolc, 1985. január 17.) barlangkutató, az aradi vértanú Lahner György tábornok szépunokája. A Magyar Hidrológiai Társaság által Miskolcon szervezett hidrológusképző tanfolyamot végzett, valamint bányaipari és geodéta technikusi végzettséggel rendelkezett. 1951-től foglalkozott a Bükk barlangjainak feltárásával. 1951-ben ő hozta létre az első bükki barlangkutató szervezetet (Sötét Barlangok Kutatóinak Szövetsége). A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület tiszteletbeli tagja 1983-tól, az MHT Nagymiskolci Csoport Zsombolykutató Szakosztálya volt titkára, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat volt választmányi tagja. Részt vett a Szeleta-zsomboly, Bolhási-víznyelőbarlang, Jávor-kúti-víznyelőbarlang, Vár-tetői-barlang, Spirál-barlang, Szepesi-zsomboly, Bükkös-víznyelőbarlang, Ikertebri-víznyelőbarlang, Speizi-barlangok feltárásában. Halála után róla nevezték el a Spirál-barlangot, mely ma a Szepesi-zsombollyal együtt egy rendszert képez (Szepesi-Láner-barlangrendszer). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czina Tivadar: Fodor Géza emléktáblája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x531 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer