D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 41568222.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dég, Mezőföldi Tájház
B e s o r o l á s i   c í m : Dég, Mezőföldi Tájház
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-10-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-08-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Falusi turizmus
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népi építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falumúzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parasztház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fejér megye
G e o N a m e s I d : 3053028
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dég
G e o N a m e s I d : 3053764
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A parasztság hajdani életét, hagyományai mutatja be a Mezőföldi Tájház egy közel 160 éves parasztházban. A hagyományos mezőföldi lakóház fala vert fal, a tető formája nyeregtető, fedőanyaga nád. Alaprajzát és tüzelőberendezését figyelembe véve a középmagyar vagy alföldi háztípusba...
A parasztság hajdani életét, hagyományai mutatja be a Mezőföldi Tájház egy közel 160 éves parasztházban. A hagyományos mezőföldi lakóház fala vert fal, a tető formája nyeregtető, fedőanyaga nád.
Alaprajzát és tüzelőberendezését figyelembe véve a középmagyar vagy alföldi háztípusba tartozik. A lakóépület háromosztatú: konyhából, első és hátsó szobából áll.A bútorzata hagyományos paraszti jellegű. A hátsó szobában a ház előző tulajdonosa cipész mesterségének szerszámai láthatóak. Az istálló jelenleg alkotószobaként működik. A gyerekek megismerkedhetnek a korongozás és csuhézás rejtelmeivel. A fészerben régi mezőgazdasági eszközök kaptak helyet, az udvaron pedig a paraszti léthez hozzátartozó pince, gémeskút, galambdúc és tyúkól található. (Forrás: vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mezőföldi Tájház, Dég
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dég, a (soha nyitva nem tartó) Mezőföldi tájház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4000x3000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella