D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 61759578.jpg
C Í M 
F ő c í m : Esztegom
B e s o r o l á s i   c í m : Esztegom
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-11-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1738
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az esztergomi római katolikus Szent Ignác-plébániatemplom, vagy vízivárosi plébániatemplom - helyi nevén a kéttornyú templom vagy Vízivárosi templom - a Mindszenty téren, a Víziváros főterén található, a prímási palota közvetlen szomszédságában. 1820 és 1856 között ideiglenes főszékesegyházként működött.
...
A műemlék templom az olasz eredetű magyar barokk építészet egyik keiemelkedő emléke. A két torony által közrefogott homlokzat előre ívelt. A törtívű oromzat csúcsán Loyolai Szent Ignác szobra áll. Az egyhajós templom alapterülete közel 400 m². Déli oldalához épült egy földszintes sekrestye és egy emeletes káptalani sekrestye. A hajó és a szentély csehsüveg boltozatú, a karzat a bejárati oldalon falazott. A Szent Ignác megdicsőülését és csodáit bemutató főoltárképet Martino Altomonte festette 1737-ben. A többi oltárkép, mint a Xavéri Szent Ferenc, Szent István és a Szent Kereszt, ismeretlen művészek alkotásai.
A plébánia területéhez tartozik még a Szent Kereszt ferences templom, vagy zárdatemplom, a Szent István-kápolna, a szenttamáshegyi kápolna, valamint az 1994-ben Tóth Árpád tervei szerint épült szemináriumi kápolna a Liszt Ferenc utcában. (Egykori Volán szálló mellett) Az egyházközség lakosainak száma 3000 fő, a hívek száma 1500 fő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szent Ignác-plébániatemplom (Esztergom)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergomi templomok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergom, Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom (helyi nevén kéttornyú templom, volt jezsuita templom)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergom-Víziváros - Loyolai Szent Ignác plébánia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3648x2736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 250 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella