D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_078_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy japáni színház bejárata előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Egy japáni színház bejárata előtt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Japánból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 10. sz. (1895. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nó-színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tokió
G e o N a m e s I d : 1850147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy japáni színház bejárata előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek Japánból. II.
Sibai, vagyis japáni színház.
... Tokióban nem este játszanak a színházakban, hanem nappal, de annál huzamosabban, t. i. reggeli 6 órától este 6 óráig egyfolytában. ... A múzsák e temploma ugyanis feltűnően hasonlított a mi falusi szérő-színházainkhoz, japáni jellegét kivéve. Egy jó nagy deszkabódé, melynek csak óriási khinai betűkkel befestett hirdetmények és merész ecsettel festett tarka képek, valószínűleg a programmon lévő darab főbb jeleneteit ábrázolva, továbbá néhány papiroslámpa adott némi színházias külsőt. ... (Reményi Ferencz sorhajó-hadnagy beszámolójából.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kabuki
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Színielőadás Japánban : Képek Japánból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1820x1235 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella