D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ORSZ_BPTM_TBM_25_pix_Page_82_Image_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pestszentlőrinci Szarvas csárda épülete az 1900-as évek elején
B e s o r o l á s i   c í m : Pestszentlőrinci Szarvas csárda épülete az 1900-as évek elején
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Reprodukció, Pestszentlőrinci Pedagógiai Gyűjtemény)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-09-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Tanulmányok Budapest múltjából
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Tanulmányok Budapest múltjából
M e g j e l e n é s : Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 1932-2009
E r e d e t i   I S S N : 0238-5597
T í p u s : időszaki kiadvány
M e g j e l e n é s : 25. kötet (1996)
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Vendéglátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szálloda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900-as évek eleje
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Pestszentlőrinc
G e o N a m e s I d : 3046433
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 18. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pestszentlőrinci Szarvas csárda épülete az 1900-as évek elején. (Reprodukció, Pestszentlőrinci Pedagógiai Gyűjtemény)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Domenico Sestini tudós, régész 1780. július 6-án délután négykor érkezik meg Pestre, mielőtt megállt a Szarvas csárdánál, ahol elbocsájtotta a kocsist a csézával (col calesse) és a lovakkal. Az egykori Szarvas csárda az Üllői út bal oldalán, a mai strandfürdővel (XVIII. Üllői út 452.) csaknem szemben állott, vályogfalú fogatváltó állomás volt még e század elején is, de már a II. katonai felmérés alapján készült térképen megjelölték. Itt Sestini újabb bérkocsit fogadhatott útja folytatásához. Erről a helyről tiszta időben még ma is láthatók a budai hegyek, a terület tengerszint feletti magassága alig marad el a Gellérthegytől. (Forrás: https://www.epa.hu/02100/02120/00025/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_25_351.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pestszentlőrinci Szarvas csárda udvara, az 1900-as évek elején : (Reprodukció, Pestszentlőrinci Pedagógiai Gyűjtemény)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pető Mária: A firenzei Domenico Sestini pest-budai utazása a XVIII. század végén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1569x981 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 399 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn