D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1336069280.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csellós leány
B e s o r o l á s i   c í m : Csellós leány
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Somogyi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1993
V I A F I d : 4547473
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-05-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-04-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : botanikus kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vácrátót
G e o N a m e s I d : 3043281
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vácrátóti arborétum
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szobor Vácrátóton az arborétum területén a tó partján látható. Alkotó: Somogyi József Felállítás éve: 1973.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vácrátóti az ország legnagyobb botanikus kertje, egyben az élő növények leggazdagabb hazai gyűjteménye. A 29 hektáros kertben közel 13 000 növényfajt, illetve fajtát mutatnak be. Különösen gazdag a fás szárú növények gyűjteménye (3100 fa és cserje). A sziklakertben megtalálhatók mind a hat flórabirodalom, 25 magashegység virágai. A rendszertani gyűjtemény száz növénycsalád több, mint 2500 virágos növényfajával szemlélteti a növényvilág kialakulásának történetét. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Botanikus kert (Vácrátót)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vácrátóti pillanatképek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Vácrátót - műromok/ work-ruins
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : kallojazmin: Vácrátóti képeslap (2)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer