D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fusti_12.jpg
C Í M 
F ő c í m : 520-as
B e s o r o l á s i   c í m : 520-as
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kirándulás a Vasúttörténeti Parkba
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-04-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Vasúttörténeti Park
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Varga József
É v s z á m : 2009
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vasúti jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzmozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozdony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 520-as
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Deutsche Reichsbahn (Német Birodalmi Vasút) 52 sorozatú mozdonya a Harmadik Birodalom legfontosabb úgynevezett hadimozdonya volt, mely 1942-től a háború végéig több, mint 6000 példányban készült a különböző németországi és a megszállt területek mozdonygyáraiban. A második világháború után a rendelkezésre álló alkatrészekből további 300 db-ot szereltek össze. A mozdony feladata a háború alatt az előrenyomuló Wehrmacht utánpótlásának biztosítása, illetve a megszállt országokból a hadizsákmánynak a birodalomba való eljuttatása volt. Bár a mozdonyokat egyszerű szerkezettel és anyagokból alig néhány éves üzemre tervezték, a háború után Európa legtöbb országának vasútja állományába és sokáig nélkülözhetetlennek bizonyultak az újjáépítés során.
...
A második világháború után rengeteg 52 sorozatú mozdony maradt magyar területen is. Ezek legnagyobb része a Vörös Hadsereg "T-CCCP" hadizsákmány-jelét (T=трофейный, azaz zsákmány) viselte, és rövidesen a Szovjetunióba szállították azokat.
Két, a háború alatt a MÁV által bérelt 52-es a harcok befejeztével a GYSEV-hez került. Ezek egyikét, az 52 2421 pályaszámút a GYSEV 1947-ben 501 pályaszámmal állagába vette. Az 501 pályaszámú mozdonyt 1952-ben a 41 pályaszámúval együtt két 323 és egy 410 sorozatú mozdonyért cserébe a MÁV adta át, mely azt rövidesen a ..-nak egy MÁV-eredetű mozdonyért cserébe továbbadta.
Az 1960-as években újra eljött az 52-esek ideje. A MÁV 1963 nyarán vásárolt 100 darab ТЭ sorozatú, azaz a háború után hadizsákmányként a Szovjetunióba került német 52 sorozatú hadimozdonyt az СЖД-től, mivel felmerült a gőzösüzem meghosszabbítása az elégtelen mozdonyutánpótlás miatt. A magyar számozási rendszerben az 520 sorozatjelet kapták. 94 db mozdonyt normál nyomtávolságúra alakítottak vissza, ezeket 520,001-094 pályaszámokon álltak forgalomba. 6 db mozdonynál a záhonyi átrakókörzet tolatási munkáinak ellátására megtartották a széles nyomtávolságú kivitelt - ezeket 520,5001-5006 pályaszámokon vették állagba.
A típus teljesítménypróbáit 1963-ban tartották az 520,007 pályaszámú mozdonnyal a Győr-Hegyeshalom és a Nagykanizsa-Székesfehérvár vasútvonalakon. Becenevük Bumbardó és Hruscsov-Dízel volt. ... (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gőzmozdony a vasutakon elsőként használt géperejű vontatójármű, precízebben a gőzmozdony vontatott járművek (vasúti kocsik) továbbítására szolgáló vasúti vontatójármű. Erőgépe egy gőzgép, amelynek működtetéséhez szükséges gőzt a jármű kazánjában állítják elő. A kazán fűtéséhez szükséges tüzelőanyagot (általában kőszén, ritkábban fa, vagy pakura) és a kazántápvizet a mozdony a járműre épített tartályokban (szertartályos gőzmozdony), vagy a mozdonyhoz kapcsolt külön szerkocsiban (szerkocsis gőzmozdony) viszi magával. A kazánban termelt gőz energiáját a gépezet gőzhengerei alakítják mechanikai munkává. A gőzhengerek táplálása, illetve a bennük lejátszódó munkafolyamat alapján beszélhetünk csak frissgőzzel táplált ikergépezetű, vagy a gőz nyomását két lépcsőben (a nagy- és a kisnyomású hengerekben) felhasználó, osztott expanziójú, vagy kompaund gépezetről. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Vasúttörténeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Gőzmozdony
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Vasúttörténeti Park honlapja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: DRB 52 sorozat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: 424-es és 411-es (Truman) mozdonyok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella