D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 207_280_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Közép-Ázsiából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Közép-Ázsiából
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 19. sz. május 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : földműves
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parasztság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdasági munkás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvasmarha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ázsia
G e o N a m e s I d : 6255147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Közép-Ázsiából: Kirgiz földmives
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kirgizek igen sok törzsre vannak föloszolva. Ismertető jellegök azonnal szembetűnik: zömök testalkat, széles koponya, nem igen magas homlok, nagyon kiálló arczcsontok, apró szemek, duzzadt, kiálló ajkak, rövid lapos orr, kicsi kecske szakái, napégette, viharverte arczbőr, melyen a déli európaiak barna szinétől kezdve a szerecsenek szénfekete színéig valamennyi színárnyalat föltalálható. Jurta ikkal (sátrak) roppant terjedelmű vidéken barangolnak föl s alá, a szibériai sivatagokban, Orosz-Turkesztán téréin s a khivai és bokharai khánságokban. Ösz-szesen körülbelül három millión lehetnek. Igazi nevök nem kirgizek, s mikor igy nevezik őket, azt felelik: Mi nem vagyunk kirgizek, mi kozákok vagyunk!" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 19. sz. május 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kirgizek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1279x787 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet