D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1187.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bécsi kongresszus
B e s o r o l á s i   c í m : Bécsi kongresszus
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Godefroy
U t ó n é v : Jean
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1771-1839
V I A F I d : 66628261
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Isabey
U t ó n é v : Jean-Baptiste
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1767-1855
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : Szalay József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kongresszus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wellington, Arthur Wellesley (1769-1852)
V I A F I d : 2465308
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Silveira, Joaquim Lobo da (1772-1846)
V I A F I d : 63643572
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gama, Antonio de Saldanha da (1778-1839)
V I A F I d : 293235843
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Löwenhielm, Carl Axel (1772-1861)
V I A F I d : 26970463
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Noailles, Jean de (1739-1824)
V I A F I d : 101388373
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Metternich, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von (1773-1859)
V I A F I d : 49258230
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bécsi kongresszus. Godefroy metszetéről, mely Isabey festménye után készült. A balról látható csoportban: Wellington (Anglia), Lobo gróf (Portugália), Saldana (Portugália), és Löwenhielm (Svédország). A középső csoportban: De Noailles Elek gróf (Francziaország), Metternich Kelemen herczeg (Ausztria), De Latour Dupin gróf (Francziaország), Nesselrode gróf (Oroszország), Palmella gróf (Portugália), Castelreagh gróf (Angolország), Wessenberg báró (Ausztria), Rasumovszky herczeg (Oroszország), Stewart lord (Angolország). A jobboldali csoportban: Labrador Gomez (Spanyolország), Clancarty gróf (Angolország), Wacken (?), Gentz, a kongresszus főtitkára, Humboldt Vilmos (Poroszország), Cathcart tábornok (Angolország), Talleyrand herczeg (Francziaország), Hardenberg herczeg (Poroszország). A balról ülő alak: Stackelberg gróf (Oroszország).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalay József: A magyar nemzet története. - I. Ferencz. (1792-1835.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 674x464 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer