D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A főrendiházból
B e s o r o l á s i   c í m : Főrendiházból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 3. sz. (1884. jan. 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Keglevich István (1840-1905)
V I A F I d : 173768270
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Keglevich István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Keglevich István gr. (Bécs, 1840. dec. - 1905. máj. 29.): intendáns. Katona, majd országgyűlési képviselő volt. Először br. Podmaniczky Frigyes utódjaként 1886-1894 között volt a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa. Rendkívül művelt, a művészeteket kedvelő, értő és pártoló, ugyanakkor pompakedvelő, szeszélyes vezetője volt a színháznak. Autokrata vezetési módszere miatt nem tudta igazán elfogadtatni újításait, pl. a bérleti rendszer reformját (fiatal művészeket felléptető, a közönség kiszélesítését célzó olcsóbb bérleti előadások bevezetése), a historizáló irányzat megkövetelte díszletezés anyagi fedezetének szükségességét. 1888-ban lemondott tisztségéről. Elnökletével jött létre a Magyar Vígszínház Rt., amelynek sikerét látva 1898-ban ismét kinevezték az Operaház és a Nemzeti Színház intendánsának. 1902-ben az együttesekkel, a vezetőkkel és színészekkel kialakult konfliktusok miatt újból lemondott. Kardpárbajban halt meg. (Forrás: Magyar színházművészeti lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar színházművészeti lexikon : Keglevich István gr.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 769x901 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes