D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_20_Kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Bajorországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Bajorországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. Lajos bajor király temetése
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 27. sz. (1886. julius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lajos (Bajorország: király), II. (1845-1886)
V I A F I d : 64799557
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ravatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : München
G e o N a m e s I d : 2867714
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bajorország
G e o N a m e s I d : 2867714
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. junius 19.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Bajorországból: II. Lajos bajor király temetése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A király holttestét Münchenbe vitték s a régi királyi palota kápolnájában helyezték ravatalra, mely 1616-ban épült, s gyönyörű festményekkel, drágakövekkel, tömör ezüst oltárral mozaik-falakkal, jáspis és amethist-padlóval van ellátva, melyeket azonban ez alkalommal nehéz gyászszövet borított. Pálmákkal, babérkoszorúkkal, arany és ezüst gyertyatartókkal övezett bársony ravatalon feküdt II. Lajos király, melynek lépcsőit koszorúk, örökzöld és fehér rózsák borították, ugy hogy egész virágágynak látszott. Holtteste a Szent-Hubert-rend gazdag bíboros spanyol egyenruhájába volt öltöztetve, mellen u királynénk által küldött jázmin-csokorral, oldalán a czímerekkel és a királyi jelvényekkel. A ravatal felett a menyezethez erősítve a bajor királyi sas lebegett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. julius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Lajos bajor király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1634x862 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna