D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Valéria főherczegnő és vőlegénye Salvator Ferencz főherczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Valéria főherczegnő és vőlegénye Salvator Ferencz főherczeg
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Koller Károly és Adéle fényképe után rajzolta Hirsch Nelli
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Adéle
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 1. sz. (1889. január 6.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich (1868-1924)
V I A F I d : 42636770
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc Salvator (Ausztria: főherceg) (1866-1939)
V I A F I d : 23211736
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Valéria főherczegnő és vőlegénye Salvator Ferencz főherczeg
Koller Károly és Adéle fényképe után rajzolta Hirsch Nelli.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karácsony estéjén a királyné lakosztályában gyűlt egybe a királyi család, a mikor is Salvator Ferencz föherczeg ünnepélyesen megkérte Mária Valéria föherczegnő kezet, s őt megnyervén, Ő Felsége a király ünnepélyese, kijelenté a fiatal pár eljegyzését, melyről Mária Valéria még az éjjel irott levelekben sietett értesíteni barátnőit, nevelőnöit és tanítóit.
Reggel tudatták az örömhirt az uralkodó-család tagjaival, mire elterjedt a hír az egész monarkhiában, melynek népei őszinte szívvel kivannak áldást, zavartalan boldogságot a két ifjú szív vétségére, mely hir szerint 1890-ban nyerendi megpecsételését az akkorára kitűzött esküvőben. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Mária Valéria Matilda Amália főhercegnő (Erzherzogin Marie Valerie Mathilde Amalie von Österreich) (Buda, 1868. április 22. - Wallsee, 1924. szeptember 6.) osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, I. Ferenc József császár és király és Erzsébet császárné és királyné negyedik, legkisebb gyermeke, házassága révén Habsburg-Toscanai főhercegné. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Toscanai Ferenc Szalvátor főherceg (Erzherzog Franz Salvator Maria Joseph von Österreich-Toskana) (Altmünster, Felső-Ausztria, 1866. augusztus 21. - Bécs, 1939. április 20.), osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, Mária Valéria főhercegnő férje. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller Károly: Mária Valéria és Amália bajor királyi hercegnő 1884/48
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Valéria főherczegnő és férje, Ferencz Salvator főherczeg, leánykájukkal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zasche, Theodor: A király születésnapja: Mária Valéria főherczegnő gyermekei gratulálnak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1862x1733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna