D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0130_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stéger Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Stéger Ferenc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Ének általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : énekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Stéger Xavér Ferenc (1824-1911)
V I A F I d : 37688300
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Stéger Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Stéger Xavér Ferenc énekes (tenor). Gyógyszerésznek készült. A színi pályát a zágrábi operatársulatban kezdte Stazics néven, ahol 1846-ban Edgarként (Donizetti: Lammermoori Lucia) - később is sikeres szerepében - mutatkozott be. Bécsben, majd újra Zágrábban énekelt, a Nemzeti Színházban 1848. aug. 19-én, mint V. László (Erkel F.: Hunyadi László) lépett fel először. 1852-ig a repertoár hőstenor szerepeinek európai színvonalú megszólaltatója volt. Ezután Prágába, Bécsbe, Darmstadtba szerződött. 1859-60-ban ismét a Nemzeti Színházban énekelt. Bejárta Európát, nagy sikert aratva Pozsony, Utrecht, Kolozsvár, Nagyszeben, Zágráb, Mainz, London, Itália, 1864-ben Spanyolország operaszínpadain. 1859-ben a pesti német színház bérletét is megpályázta, de visszalépett. 1873-74-ben 20 év után még egyszer szerződött a Nemzeti Színházhoz. Hangja már elvesztette régi fényét, de technikája és előadóművészete segítségével még felejthetetlen alakításokat nyújtott. Ezután végleg visszavonult a színpadtól. Széles repertoárjában a hőstenor- és bel canto-szerepek egyaránt helyet kaptak, csaknem valamennyi Erkel-opera főszerepét elénekelte. Háromkötetes naplója fontos kordokumentum. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szentkuty : Stéger Xavér Ferenc mint Andorási Lajos Császár György Kunok című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 538x789 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn