D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_26_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar evezősök győzelmei
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar evezősök győzelmei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Neptun négyes hajója
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Mészáros F. Ádám K, Pekár Gy., Perger F. (stroke)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 28. sz. (1891. julius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Atlétika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sportesemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szabadtéri sportesemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sporthajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evezősport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mészáros Ferenc
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pekár Gyula (1867-1937)
V I A F I d : 2057726
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ádám Károly, ifj.
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Perger Ferenc (1863-?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891. június 28.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar evezősök győzelmei. - A Neptun négyes hajója.
Mészáros F., Ádám K, Pekár Gy., Perger F. (stroke).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Június 21-ike emlékezetes marad a magyar evezősök történetében. A mióta magyar evezősport egyáltalán létezik, tehát körülbelül egy századnegyede, mert hiszen maga az evezősport sem valami nagyon régi, alig 80 esztendős, az idei június 21-én vivták ki magyar evezősök, külföldön legimpozántabb győzelmüket.
A Neptun négyes csapata: Mészáros Ferencz, ifj. Ádám Károly, Pékár Gyula, Perger Ferencz, (stroke), Kleiner Gyula (kormányos) Bécsben általános meglepetést keltett, olyan összeillő, erős, magas alakokból állott, olyan össze vágóan, olyan pontosan és nyugodtan dolgozott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. julius 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Evezős díjak az Athletikai Club kiállításán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar evezősök győzelmei : Dr. Stettner László skiff-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1495x785 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna