D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_02_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : József főherczeg és Mária Dorottya főherczegnő a "Deli" gőzös fedélzetén
B e s o r o l á s i   c í m : József főherczeg és Mária Dorottya főherczegnő a "Deli" gőzös fedélzetén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Petrak A. amateur-fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Petrak
U t ó n é v : A.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 30. sz. (1893. július 23.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Dorottya (Magyarország: főhercegnő) (1867-1932)
V I A F I d : 316737498
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Adriai-tenger
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : József főherczeg és Mária Dorottya főherczegnő a "Deli" gőzös fedélzetén
Petrak A. amateur-fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai József Károly Lajos (József Károly Lajos főherceg vagy (ifjabb) József főherceg) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Mária Dorottya Amália vagy Mária Dorothea (németül: Erzherzogin Maria Dorothea Amalie von Österreich, franciául: Marie-Dorothée d'Orléans, duchesse d'Orléans) (Alcsút, 1867. június 14. - Alcsút, 1932. április 6.) József nádor unokája, a Habsburg-Lotaringiai-ház ún. magyar vagy nádori ágából származó főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, házassága révén orléans-i hercegné, 1896-1926 között Franciaország címzetes királynéja.
Vonzódott a művészetekhez, kiváltképp a festészet és a zene érdekelte. A festészetben Vastagh György, a zenében Erkel Gyula volt a mestere. Zenei tevékenykedésének legismertebb darabja, ami szélesebb körben is ismertté vált, a Honvédek királydala volt. Mélyen vallásos lévén, mindkét művészeti ágban előnyben részesítette az egyházi témájú alkotásokat. 1895-ben, amikor bátyja, László főherceg baleset következtében életét veszítette, Mária Dorottya bánatában kolostorba akart vonulni.
Amíg testvére, Margit férjhez nem ment, szívesen lovagolt és kocsikázott együtt vele. Fiuméban tett nyaralások során megtanulta a hajóvezetés alapvető fortélyait, Deli nevű gőzhajójukat irányítva.
1885-ben névadója és alapítója volt a Mária Dorothea Egyesületnek, melynek fő célja a magyar nők irodalmi és társadalmi működésének, a tanítónők segélyezésének, a nők képzésének és munkakörük bővítésének előmozdítása volt. Az egylet legfontosabb tevékenységei közül kimagaslanak a következők: Elszegényedett és munkaképtelen tanítónők számára Budapesten 50 000 forintból felépíttette a Tanítónők otthona nevű épületet. Az Eperjes melletti Kissároson, a cemétei fürdőben külön fürdőházat létesített. Felszólalt a nők felsőoktatásának érdekében, könyvkiadót alapított Mária Dorothea Egyesület könyvtára néven. Az egyesület sikere - a nemes célok mellett - nagyban volt köszönhető Mária Dorottya főhercegnő védnökségének.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petrak A.: Mária Dorottya főherczegnő a "Deli" yacht kormánykerekénél
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petrak A.: Mária Dorottya főherczegnő mint kormányos a "Deli" gőzös fedélzetén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petrak A.: József főherczeg és családja a "Deli" yachton az Adriai-tengeren
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petrak A.: József főherczeg és családja kíséretükkel a crkvenicei kikötőben : Petrak A. amateur-fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 848x1197 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna