D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_33_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest régi piaczai
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest régi piaczai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Hold-utczai piacz Budapesten
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Erdélyi fényképei után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 10. sz. (1897. március 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Szolgáltatóipar általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszerek, táplálkozás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : piac
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piac (létesítmény)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest régi piaczai. - Erdélyi fényképei után.
A Hold-utczai piacz Budapesten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1891 végén kezdődött a Hold utcai csarnok története. Eredendően a Széchényi-sétatérre tervezték a piacot, azonban a Hold utcában volt már vásár terület, így a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a megszokott piac területét javasolta a csarnok megépítéséhez, két telekre a Hold és a Vadász utca közé. A Hold utcai fedett piac, hivatalos nevén vásárcsarnok Cziegler Győző tervei alapján épült meg. Alapterülete 2110 m2, amely egy terebélyes alsószintre és az alsószintet körbeölelő galériára oszlik. Az alsószint a Hold és a Vadász utcát hivatott összekötni. A három hajós épületben 174 állandó és 80 időleges áruhelyen volt árusítás, a karzaton pedig további 140 kofa dolgozott. Mint a többi vásárcsarnok ez is rendkívül korszerű volt. - Hűtőkamrák, mérlegszobák, húsvizsgáló helyiség, mentő és rendőr szoba, valamint külön illemhelyiségek épültek a nők és a férfiak részére. Az ünnepélyes megnyitó 1897 februárjában történt. A piac bejáratai felett ma is látható a Hold utcai oldalon a kapu fölött a "BEJÁRÁS", Vadász utcai oldalon pedig a "KIJÁRÁS" felirat. Erre azért volt szükség, hogy a csarnok középen lévő szélesebb úton a kocsik közlekedése megoldott legyen, mivel a hely szűkössége miatt, csak egy irányban történhetett a közlekedés. A piac neve folyamatosan változott az elmúlt 100 évben, megépülésekor Hold utcai Vásárcsarnokként nevezték, ezt követte a Gróg Klebesberg Kunó utcai, majd Hold utcai, majd Rosenberg házaspár utcai, míg a 90-es évek elejétől ismét Hold utcai Vásárcsarnokként hívják.
(Forrás: http://www.holdutcapiac.hu/hu/hold-utcai-vasarcsarnok-tortenete)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti közvágóhíd és marhapiacz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fővárosi képek : A gyümölcspiacz a pesti aldunasoron
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Budapest régi piaczai : Az Eskütéri piacz. Erdélyi fényképei után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Budapest régi piaczai : Az Újvásártéri ószeres piacz. Erdélyi fényképei után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Budapest régi piaczai : Heti vásár az Újvásár téren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1176x997 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna