D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_oldal_42_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar egyházak és iskolák Amerikában
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar egyházak és iskolák Amerikában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 10. sz. (1902. márczius 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolaépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görög katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : presbiteriánus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pittsburg (Egyesült Államok, Pennsylvania, Lancaster County)
G e o N a m e s I d : 4560424
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Phoenix (város)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Toledo (Egyesült Államok, Ohio)
G e o N a m e s I d : 5174035
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Cleveland (Egyesült Államok, Ohio)
G e o N a m e s I d : 5150529
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bridgeport (Connecticut)
G e o N a m e s I d : 5282804
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Chicago
G e o N a m e s I d : 4887398
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar egyházak és iskolák Amerikában.
Pittsburgi ref. templom. Phoenixvillei ref. templom. Clevelandi ref. templom. Peckvillei presp. templom. Toledoi R. K. templom és iskola. Clevelandi iskola. Clevelandi G. K. templom és iskola. Clevelandi R. K. templom. McKeesporti R. K. templom. So. Bendi R. K. templom és iskola. Bridgeporti ref. templom. So. chicagoi ref. templom. So. Norwalki ref. templom. McAdooi RK. templom. Trentoi ref. templom. Bridgeporti R. K. templom
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pittsburg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : New York-i Első Magyar Református Egyház (USA)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 2
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1679x2070 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna