D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_36_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Margit főherczegnő férjével, Thurn-Taxis Albert herczeggel
B e s o r o l á s i   c í m : Margit főherczegnő férjével, Thurn-Taxis Albert herczeggel
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 9. sz. (1903. márczius 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Margit Klementina Mária (Magyarország: főhercegnő) (1870-1955)
V I A F I d : 571060
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Albert (Thurn und Taxis: herceg), I. (1867-1952)
V I A F I d : 122062926
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Margit főherczegnő férjével, Thurn-Taxis Albert herczeggel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Margit Klementina Mária főhercegnő (németül Erzherzogin Margarethe Klementine Maria von Österreich) (Alcsút, 1870. július 6. - Regensburg, 1955. május 2.) József nádor unokája, a Habsburg-Lotaringiai-ház ún. magyar vagy nádori ágából származó főhercegnő, házassága révén Thurn und Taxis hercegnéje. ... 1890. július 15-én, Budapesten feleségül ment I. Alberthez, Thurn und Taxis hercegéhez, Erzsébet királyné nővérének, Ilonának fiához. Az esküvőt Simor János, esztergomi érsek celebrálta. Eljegyzésüket 1889-ben, az örömszülők ezüstlakodalmán, májusban tartották. A főhercegi pár Regensburgban telepedett le, a Thurn und Taxis hercegi kastélyban. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Thurn-Taxis Albert herczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margit főherczegnő, Thurn-Taxis Albert herczeg neje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x1435 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna