D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_508_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos polgári iskolai tanáregyesület marosmenti körének Segesvárt 1904 május 29-én tartott gyűléséről
B e s o r o l á s i   c í m : Országos polgári iskolai tanáregyesület marosmenti körének Segesvárt 1904 május 29-én tartott gyűléséről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 27. sz. (1904. julius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógia általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Segesvár
G e o N a m e s I d : 8436351
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904. május 29.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos polgári iskolai tanáregyesület marosmenti körének Segesvárt 1904 május 29-én tartott gyűléséről.
Az alsó sorban ülnek (balról jubbra): Lörmczy Dezső, Gyongyössy István, köri elnök, Agyagási Vidor, Kadocsa Béla, Szokoly József. A középső sorban ülnek: Király Miklós, Waller József ref. lelkész, Athanáz Mária, Kocsmárosné, Sebesi Laura, Horváth Irén. Gyöngyössy Istvánné, Osztiável Abt Vilma, Örtol Jánosné, Dömök Erzsébet, Fűzi Katinka, Vándory Andrásné, Vendelin Adél, Haragos Jánosné, Haraszti János. A hátsó sorban állnak : Bihari István, tanfelügyelő tollnok, Péter Antal, Kovács Dani, köri alelnök, Pogány István, kir. tanfelügyelő, dr. Béldi László, főispán, dr. Morlin Emil, miniszteri osztálytanácsos, Lád Károly, orsz. egyl. elnök, Szakács Teréz, Sárosy Borbála, Eisenkobr Ulrik, gond. elnök. Hints Sándor, Perdi Emil, Haragos János.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az országos tanító-gyűlés elnökei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az országos tanító-gyűlés elnökei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2474x958 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna