D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Page_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az orosz czári család tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Orosz czári család tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-05-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 9. sz. (1905. február 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mihail Aleksandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1878-1918)
V I A F I d : 46048893
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vlagyimir Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1847-1909)
V I A F I d : 67311870
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária (Oroszország: nagyhercegné) (1858-1920)
V I A F I d : 101339105
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alekszej Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1850-1908)
V I A F I d : 50056916
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szergej Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1857-1905)
V I A F I d : 47557734
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erzsébet (Oroszország: nagyhercegné) (1864-1918)
V I A F I d : 3267821
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Konstantin Konstantinovič (Oroszország: nagyherceg) (1858-1915)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erzsébet (Oroszország: nagyhercegné) (1865-1927)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Xenia (Oroszország: nagyhercegnő) (1875-1960)
V I A F I d : 62474137
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Helena (Oroszország: nagyhercegnő) (1882-1957)
V I A F I d : 316447101
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pjotr Nikolajevič (Oroszország: nagyherceg) (1864-1931)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Milica (Montenegró: királyi hercegnő) (1866-1951)
V I A F I d : 310508745
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Olga Nikolajevna (Oroszország: nagyhercegnő) (1895-1918)
V I A F I d : 1637803
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az orosz czári család tagjai
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orosz dolgok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Péter orosz nagyherczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1848x1494 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna