D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1492023876.jpg
C Í M 
F ő c í m : Generációk (Kiss István)
B e s o r o l á s i   c í m : Generációk (Kiss István)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Polyak
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-1997
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-07-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-04-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-01-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tiszaújváros
G e o N a m e s I d : 714697
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Óvoda bejárata mellett felállított szobor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kotricz Tünde (TundeK62)
Kiss István Generációk című alkotása az újonnan épült város első köztéri alkotása volt 1955-ben, amit akkor az 1. számú bölcsődénél állítottak fel. Az intézmény bezárása után, 1968-ban a 3. számú napközi otthonos óvoda bejárata előtt talált új helyre.
Körülötte a fenyőfák mostanra nagyon megnőttek, szinte beárnyékolják, és ránőttek a szoborra. Kár érte, mert valamivel többet szerettem volna belőle látni.
Az alkotás a Kiss Istvánról szóló könyv szerint 242 cm magas. 2020 tavaszára kivágták a szobor melletti fenyőfákat, és így teljes szépségében, akadálytalanul látható az alkotás, nem árnyékolja be semmi...
(Forrás: https://www.kozterkep.hu/16485/generaciok_tiszaujvaros_kiss_istvan_1968.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Polyak, Farkas, Ádám: Tiszaújváros központja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2448x3264 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer