D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : digitalis.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beavatottak és kívülállók - Élet a digitális világban
B e s o r o l á s i   c í m : Beavatottak és kívülállók - Élet a digitális világban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Székely
U t ó n é v : Levente
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : audiovizuális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : média
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegtájékoztatási eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabadidő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2014. 04. 30-án a Digitális nemzedék konferencián elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. BEAVATOTTAK ÉS KÍVÜLÁLLÓK - ÉLET A DIGITÁLIS VILÁGBAN Székely Levente szekely@kutatopont.hu 2. 2. MIRŐL LESZ SZÓ? Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban napjaink generációiról és azon belül a digitális nemzedékről arról, hogy mennyire digitális ez a nemzedék a nemzedéken belüli különbségekről 3. Csendes generáció (II. VH előtt születtek) Baby boom (II. VH után, kb. 60-as évek közepéig) X-gen (kb. 60- as évek közepétől a 70- es évek végéig) NAPJAINK GENERÁCIÓI Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 3. Y-gen (70-es évek végétől a 2000-es évek elejéig) Z-gen (90-es évektől napjainkig) Alfa generáció (2000-es évektől) 4. 4. KÉSZÜLT 2012-BEN EGY NAGYMINTÁS IFJÚSÁGKUTATÁS Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban Ifjúság2000, 2004, 2008 előzmények összehasonlítható eredmények az Ifjúság2000-2008 programmal átfogó kép a magyar fiatalok élethelyzetének és társadalmi reprodukciós folyamatokban betöltött szerepének alakulásáról eredményei felhasználhatóak legyenek a társadalompolitikai célok megvalósításához szükséges döntések előkészítéséhez célok közreműködő szervezetek: Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológiai Szakosztálya, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet 2012 őszi lekérdezés, 2012 végén gyorsjelentés, 2013 ősz első tanulmánykötet, 2014 tavasz második tanulmánykötet az adatbázis és a kérdőív szabadon hozzáférhető nonprofit célokra megvalósítás Magyar Ifjúság 2012: 8000 fős a 15-29 évesekre reprezentatív kérdőíves (CAPI) kutatás 5. Kérdés 0 1 1 1 1 1 4 4 6 43 85 1 1 2 1 2 2 5 7 11 56 76 0% 20% 40% 60% 80%100% moziban utcán bevásárlóközpontban klubban, művelődési házban kocsmában valamilyen kulturális intézményben (mozi, színház sportpályán kint, a szabadban, természetben rokonoknál barátoknál otthon hétvégén hétköznap Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 5. PASSZÍV, MEDIATIZÁLT SZABADIDŐ 1 1 1 2 2 3 8 15 22 23 24 33 49 56 2 1 2 3 10 4 8 16 22 21 27 51 49 56 0% 20% 40% 60% 80% 100% zenél, fest, rajzol, dísztárgyakat / használati fényképez, filmez barkácsol kirándul, túrázik játékkonzollal, vagy gyereket nevel sportol olvas semmi különöset, csak úgy zenét hallgat a barátaival lóg, beszélget, tévét néz internetezik, számítógépezik Hol tölti szabadidejét a leggyakrabban? (több válasz lehetséges, a kérdésre választ adók százalékában) Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében (több válasz lehetséges, a kérdésre választ adók százalékában) N=7345 6. HA MÉDIA AKKOR Bázis: teljes minta (N=8000) 14,6 14,7 11,8 3,0 10,2 7,3 7,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TV-nézés (91%) internetezés (83%) zenehallgatás (74%) újságolvasás (55%) rádióhallgatás (53%) könyvolvasás (51%) filmnézés (51%) óra/hét 6.Beavatottak és kívülállók élet a digitális világban 7. A szabadidőben legnagyobb szerepet a passzív és rekreatív tevékenységek kapnak. A kulturális tevékenységekkel még kevésbé élnek a fiatalok, mint korábban. (A fiatalok 60%-a még sohasem volt színházban, vagy múzeumban, hangversenyen 80% nem volt.) A szabadidő kétharmada-háromnegyede mediatizált környezetben zajlik. A nem intézményesített fiatalkori szabadidőben egyre fontosabbá válik az elektronikus média, (leginkább az internet). Összességében legalább annyi időt töltenek tv, számítógép és mobileszközök képernyői előtt, mint amennyit egy átlagos munkahely követel meg. NEM SZABADIDŐ-TÁRSADALOM, INKÁBB KÉPERNYŐ-TÁRSADALOM Beavatottak és kívülállók élet a digitális világban 7. 8. Kérdés Az alábbiak mennyire fontos részei az önképének, azaz mennyire határozzák meg azt, hogy Ön kicsoda? AZ ÖNKÉP MEGHATÁROZÓI Minta:2000fő 8.Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 33 35 26 20 13 12 13 11 12 10 8 8 4 4 14 15 10 9 10 10 10 10 9 8 7 6 5 3 22 19 20 22 27 28 28 30 27 28 27 25 18 14 13 13 16 24 27 27 26 31 29 29 31 31 36 30 8 9 14 13 15 16 17 14 16 19 23 24 32 45 5 4 7 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 7 6 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% a politikai nézetei a vallás, amit követ a szervezet, aminek a tagja a munkája/munkahelye a helyek (pl. színház, kocsma) amiket látogat a filmek/sorozatok, amiket szeret az internetes oldalak, amiket látogat a település, ahol él a könyvek, amiket szeret az oktatási intézmény, ahol tanul/tanult a zenei stílus, amit szeret az öltözködési stílusa a barátai a családja 1= egyáltalán nem 2 3 4 5 = teljes mértékben NT NV 9. 17 27 27 56 74 80 0% 50% 100% házi mozi rendszer (szett) plazma tévé, LCD TV, LED TV (bármelyik ezek közül) vezetékes telefon (előfizetés) DVD lejátszó (a számítógépben lévő nem számít) internet hozzáférés (előfizetés) számítógép (laptop, tablet) INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A FIATALOK HÁZTARTÁSÁBAN Beavatottak és kívülállók- élet a digitális világban 9. 29 57 79 80 9 24 70 74 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2000 2004 2008 2012 számítógép internet Bázis: teljes minta (N=8000) 10. 10. SAJÁT HASZNÁLATÚ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 31 57 12 okostelefonja van egyéb mobiltelefonja van nincs se okos- se mobiltelefonja 2 3 7 25 32 50 63 0% 50% 100% e-book olvasó tablet játékkonzol hordozható mp3/mp4/mp5 lejátszó digitális fényképezőgép, digitális kamera mobiltelefonján, okostelefonján internet-hozzáférés számítógép, laptop Bázis: teljes minta (N=8000) Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 11. Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 11. MINDEN ÖTÖDIK FIATAL HÁLÓ NÉLKÜL ÉL Bázis: teljes minta (N=8000) 20% - nem fér közvetlenül hozzá az internethez 11% - nincs a háztartásában digitális eszköz 8% - nincs saját digitális eszköz 38 36 6 20 Behuzalozott többség Otthonában hozzáférő Saját hozzáféréssel rendelkező Nincs közvetlen internet- hozzáférése 12. Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 12. INTERNET ILL. MOBILTELEFON FUNKCIÓK HASZNÁLATA Bázis: teljes minta (N=8000) 65 50 50 37 19 15 15 7 0 10 20 30 40 50 60 70 E-mailek olvasása Facebook-on való csetelés SMS-küldés Csetelés, azonnali üzenetküldővel pl. MSN-nel, Skype- pal, stb.) Telefonhívások fogadása és kezdeményezése az interneten keresztül Cset-szobákban való részvétel Fórumokban, blogokon hozzászólás Blog-írás legalább hetente egyszer 13. Beavatottak és kívülállók élet a digitális világban 13. ONLINE KÖZÖSSÉGI OLDALAK HASZNÁLATA Bázis: közösségi oldal használók (N=5488) 64 44 42 35 29 23 13 11 0 10 20 30 40 50 60 70 régi barátokkal/ ismerősökkel való kapcsolattartásra szórakozásra a családjával való kapcsolattartásra új barátságok kialakítására játékra segítségkérésre, tanácskérésre munkakeresésre üzleti kapcsolattartásra legalább hetente egyszer 14. Beavatottak és kívülállók - élet a digitális világban 14. KÍVÜLÁLLÓK ÉS BEAVATOTTAK Bázis: teljes minta (N=8000) 14% 4% 1% 1% 9% 12% 13% 9% 4% 9% 13% 12% Használat intenzitás Behuzalozottság És vannak mások is törekvők, érdektelenek, csendesek 15. Beavatottak és kívülállók élet a digitális világban 15. MI JELLEMZI A CSOPORTOKAT? Beavatottak (kb. 200-220 ezer fő) tizenévesek urbánusak nyugati régió jó anyagi helyzetűek Kívülállók (kb. 240-260 ezer fő) huszonévesek rurálisak keleti régió kedvezőtlen anyagi helyzetűek 16. TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ELÉGEDETTSÉG Beavatottak és kívülállók élet a digitális világban 16. Bázis: beavatottak és kimaradók mintája (N=1916) 3,7 2,2 2,3 2,6 2,3 1,8 4,2 3,1 3,3 4,4 2,8 2,9 2,2 4,5 1 2 3 4 5 televízió könyvek az internet rádió újságok klubok, közösségek barátai, családja kimaradók beavatottak 3,8 4,1 2,3 2,6 2,4 3,0 3,1 2,7 2,6 2,7 4,0 4,6 3,0 3,5 3,3 3,8 3,7 3,5 3,4 3,5 1 2 3 4 5 partnerkapcsolataival baráti kapcsolataival munkavállalási jelenlegi életszínvonalával anyagi helyzetével tanulás lehetőségeivel azzal az személyes élettervei jövőbeli kilátásaival mindent egybevetve kimaradók beavatottak Mi a fontos információforrás? Mennyire elégedett Ön a? 17. Beavatottak és kívülállók élet a digitális világban 17. MIT GONDOLNAK A VILÁGRÓL? Bázis: beavatottak és kimaradók mintája (N~1900) Információ- forrásaikban jobban megbíznak 45% akar még tanulni valamit vannak tervei a jövőre vonatkozóan alacsony a társadalmi intézményekbe vetett bizalom 54% már nem akar tanulni pesszimista jövőkép önmagukra vonatkozóan Beavatottak Kívülállók 18. Köszönöm a figyelmet! Székely Levente - kutatási igazgató, KUTATÓPONT www.kutatopont.hu szekely@kutatopont.hu http://hu.linkedin.com/in/szekelylevente 19. Fotók forrásai Dombóvári Judit Lakatos Dániel Rozner Adél Szerekes Gergely Veres B. Szabolcs
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet