D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szemelyreszabott.jpg
C Í M 
F ő c í m : A személyre szabott oktatás támogatása digitális eszközökkel
B e s o r o l á s i   c í m : Személyre szabott oktatás támogatása digitális eszközökkel
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bedő
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatási dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2014. 02. 20-án a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumaban elhangzott előadás prezentációja Modern technológia alkalmazása a fenntartható fejlődés oktatásában című projekt záró konferencia
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. A személyre szabott oktatás támogatása digitális eszközökkel Modern technológia alkalmazása a fenntartható fejlődés oktatásában Magyarország-Horvátország IPA határon átívelő projekt - Zárókonferencia 2014. február 20. - Nagypáli, Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma 2. Felhő alapú szolgáltatások A szolgáltatásokat nem egy dedikált hardvereszközön üzemeltetik, hanem a szolgáltató eszközein elosztva, a szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. 3. Többféle eszköz - többféle felhő 4. Személyre szabott oktatás! Lehetőség Változás Változtatás Kísérletezés Nem a tanulókkal A módszerekkel Flipped Learning! Változatosság 5. https://onedrive.live.com/about/hu-hu/ 6. Fordított/tükrözött tanulás Modern Iskola 2013. januári száma 7. Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomag http://www.microsoft.com/hun/oktatas/doa/ 8. http://www.pil-network.com/Resources/Tools/Details/9db2ca32-098d-40ad-a4c4-d236d50bd4dc 9. Facebookon - pedagógiai oldalak 10. Facebookon - pedagógiai oldalak 11. Facebookon - pedagógiai oldalak 12. Facebookon - pedagógiai oldalak 13. Ingyenesen letölthető kiadvány! http://download.microsoft .com/documents/hun/edu /programajanlo_szoftverb orze_pedagogusoknak.pdf 14. A jövő (jól megfizetett) alkalmazottja GYORS, mert hatékony eszközöket használ. 15. Változás - Változtatás - Változatosság 16. Köszönöm a figyelmet! Bedő Andrea PhD hallgató Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
R é s z e k   s z á m a : 1
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet