D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1mft_fk-00034_xa.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti VIII. ker. közs. főreáliskola érettségit tett növendékei 1898
B e s o r o l á s i   c í m : budapesti VIII. ker. közs. főreáliskola érettségit tett növendékei 1898
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Érettségi tabló
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Uher
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1931
V I A F I d : 315116301
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár Fényképtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-09-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2006-02-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK fényképtár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : OSZK FK.34
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A budapesti VIII. ker. közs. főreáliskola érettségit tett növendékei 1898
S z e r z ő : Uher Ödön
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 44 x 50 cm
T e c h n i k a : brómezüst-zselatinos nagyítás
L e l ő h e l y : OSZK fényképtár
T í p u s : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK kézirattár - facsimile gyűjtemény
M e g j e g y z é s : OSZK Facs.XI.122
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Országos Széchényi Könyvtár
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Ez a dokumentum az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Fényképtárából származik (FT) és a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Hungary Licenc alatt tették közzé. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében az OSZK engedélyét kell kérni
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : műfaj:fénykép, keltezés ideje:1898, anyaga:fotópapír,karton lemezre kasírozva,keretezve, készítés technikája forma szerint:nagyítás, mérete:44 x 50 cm, leltári száma:FK.34, állapot:sérült,szennyezett
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : I
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2668x2274 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : gyarapítás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Ferenc