D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0001_0100_pix_Oldal_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy világhirű óragyűjteményből
B e s o r o l á s i   c í m : Egy világhirű óragyűjteményből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 4. sz. (1911. január 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : óra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsebóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : aranyozott tárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zománcművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zománckép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16-18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy világhirű óragyűjteményből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1. Gyöngy-díszes zenélő aranyóra, hátlapján czizelált ékítményekkel (1800-ból). - 2. XIII. Lajos korabeli (1650 körül) zománczdíszes nagy aranyóra, József és Potifárné képével. - 3a és 3b. Tojás-alakú óra zománcz-díszszel. 3a a fedél külső lapján levő zománcz-kép. 3b a rendkívül finom vésetű számlap és a fedőlap belseje. - 4. A legkisebb zsebóra, 9 mm. széles, 1600-ból. - 5. Pisztoly-alakú óra 1800-ból. Ha a sárkányát meghúzzuk, a cső végén levő ajtócska felpattan s a csőből egy kolibri ugrik elő, a mely huszonhétféle mozdulatot tud csinálni és egy rövid dalt fütyül hozzá. - 6. Az 1. számú óra számlapja és a fedőlapjának belseje. - 7. 1650-ből való óra, fedőlapján festmény: Páris odaadja Eris almáját Aphroditénak. - 8. Kék zománczos aranyóra, gyöngygyel kirakva. - 9. Empire óra az 1800 körüli évekből, ütő és zenélő szerkezettel. - 10. Gyöngy-diszű aranyóra zomanczlappal 1800-ból. - 11. Rubintokkal és gyöngyökkel kirakott aranyóra, Jaquet Droz felirással. - 12. Zománczos aranyóra, fedőlapján Ganymedes festett kepével, 1800-ból.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Spiegl Frigyes: Óra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi óra halkan jár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2868x3699 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna