D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0105.jpg
C Í M 
F ő c í m : Árpád fejedelemmé emeltetése
B e s o r o l á s i   c í m : Árpád fejedelemmé emeltetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kovács Mihálytól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1818-1892
V I A F I d : 54953578
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Árpád (Magyarország: fejedelem) (850/855?-907)
V I A F I d : 231805748
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1853
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Árpád fejedelemmé emeltetése
Kovács Mihálytól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kovács Mihály Festő, rajzoló. Landau Lénárd pesti rajziskolájában, majd a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, ahol Leopold Kupelweiser, Josef Danhauser, Joseph Fünrich, Karl Gsellhofer, Johann Ender és Joseph Redl növendéke volt. 1842 tavaszán Itáliába utazott, ahol kisebb megszakításokkal öt évet töltött. Főként Rómában és Firenze környékén tartózkodott. 1848-tól Pesten, majd 1849-től Egerben élt. Több hónapot dolgozott Bécsben, Párizsban is. Spanyolországi útja során megnősült, néhány évet ott tartózkodott. 1867-72 között Abádszalókon élt, majd Münchenben dolgozott. 1973-ban egy évig Itáliában tartózkodott, majd 1874-ben Bécsben működött, 1877 végén Budapesten telepedett le. Oltárképeket festett, arc- és történelmi képeket készített akadémista stílusban. 1840-ben lépett először nyilvánosság elé Bécsben, 1873-ban a bécsi világkiállításon is szerepelt. Százhuszonnyolc festménye az egri Dobó István Múzeumban, számos olajképe és másolata a Magyar Nemzeti Galériában található. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács Mihály: Árpád fejedelemmé emeltetése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1528x1027 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn