D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 345_464_pix_Oldal_45_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szentpétervári sakkverseny résztvevői
B e s o r o l á s i   c í m : Szentpétervári sakkverseny résztvevői
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-08-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 61. évf. 22. sz. (1914. május 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Társas- és logikai játékok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sakk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gunsberg, Isidor (1854-1930)
V I A F I d : 47402060
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Blackburne, Joseph Henry (1841-1924)
V I A F I d : 212890668
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lasker, Emanuel (1868-1941)
V I A F I d : 46742602
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tarrasch, Siegbert (1862-1934)
V I A F I d : 12315551
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Burn, Amos (1848-1925)
V I A F I d : 285740783
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rubinstein, Akiba (1882-1961)
V I A F I d : 32789118
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bernstein, Ossip (1882-1962)
V I A F I d : 37078196
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Capablanca, José Raul (1888-1942)
V I A F I d : 41837589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Janowski, David Markelowicz (1868-1927)
V I A F I d : 75539919
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vainshtein, Samuil (1894-1942)
V I A F I d : 5082799
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Marshall, Frank James (1877-1944)
V I A F I d : 5723101
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alechin, Aleksandr (1892-1946)
V I A F I d : 86707673
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nimzowitsch, Arón (1886-1935)
V I A F I d : 27069553
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Maljutin, Boris (1883-1920)
V I A F I d : 291263914
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sabouroff, Pierre de (1880-1932)
V I A F I d : 276467
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Znosko-Borovsky, Eugene (1884-1954)
V I A F I d : 61389176
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szentpétervár
G e o N a m e s I d : 498817
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1914
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szentpétervári sakkverseny résztvevői. Balról jobbra nézve, elől ülnek : Gunsberg, Blackburne, Lasker, Tarrasch, Burn, Gebhardt, Rubinstein, Bernstein, Capablanca, Janovszki. Az álló alakok között a második Marshall, mellette Alechin, Niemzovics és más mesterek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferenc: A budapesti nemzetközi sakkverseny
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2351x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna