D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2509104481_a060227018_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest _ Crafts Museum Interior [Budapesti Iparművészeti Múzeum Enteriőr]
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest _ Crafts Museum Interior [Budapesti Iparművészeti Múzeum Enteriőr]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : ktylerconk
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-05-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : The Budapest Museum of Applied Arts, one of the oldest of its kind, dates fom 1872. It is not just the exhibits but also the architectural splendors of the museum which make it such a pleasure to visit. The three-story building, which first opened its doors in 1896, was designed in Hungarian Art Nouveau style by Ödön Lechner. In contrast to his later work on the Postal Savings Bank, here Lechner has returned to past, mainly Oriental forms and merged them with elements from Hungarian folk-art to produce a new style. The red granite facing and patterned roof-tiles (prepared in the Zsolnay porcelain factory at Pécs) are particularly fine. On the right near the main entrance is a statue of the architect by B. Farkas (1936). The central inner courtyard -- all in white and covered by a glass roof -- and the hall with the ticket-office provide a fairytale amalgam of Indian and Moorish styles. Some of the exhibition rooms are situated around this inner courtyard and open into it through large arcades. The construction of the inner courtyard with its white-painted steel supports is extremely modern.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Iparművészeti Múzeum szecessziós épülete 1893-96 között épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján. A keleti ornamentikát és magyaros díszítőmotívumokat mutató épület nemzetközileg is jelentős. A palota építészeti megoldásai is különlegesek: kiállítócsarnokának vasvázas üvegteteje, az üvegkupola díszítése, az oszlopos előcsarnok fölfelé nyitott, a kupolára rálátást adó építészeti megoldása nagyszerű. A Zsolnay-kerámiával borított színes kupola messziről, a meseszerű díszítményekkel ékes nyitott főbejárati csarnok közelről csalogatja a látogatókat. Mégis, az ellenzők miatt, az 1920-as évek végére a múzeum belső festését (Reissmann Károly Miksa művét) drasztikusan lemeszelték. Csak két terem és a szélfogó menekült meg, a mór hatásokat mutató nagycsarnok ma is hófehéren fogadja a látogatókat.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : misibacsi: Museum of Applied Arts [Magyar Iparművészeti Múzeum]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1728x2304 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer