D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_719_pix_Oldal_60_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Lányi Dezső műterméből
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Lányi Dezső műterméből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Karrikatura-szobrok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 65. évf. 50. sz. (1918. december 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karikatúra
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Csók István (1865-1961)
V I A F I d : 45477621
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Karlovszky Bertalan (1858-1938)
V I A F I d : 121476104
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy Gyula, ifj. (1860-1929)
V I A F I d : 24656283
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Apponyi Albert (1846-1933)
V I A F I d : 29526895
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rippl-Rónai József (1861-1927)
V I A F I d : 76324975
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Herman Lipót (1884-1972)
V I A F I d : 61119499
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Straus, Oscar (1870-1954)
V I A F I d : 71579448
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széll Kálmán (1843-1915)
V I A F I d : 254630985
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Lányi Dezső műterméből.
Karrikatura-szobrok. (Csók István, Karlovszky Bertalan, Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Rippl Rónai József, Hermann Lipót, Strauss Oszkár, Széll Kálmán.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lányi Dezső, született Leimdörfer Ignác (Bán, 1879. január 23. - Hollywood, 1951. május 4.) magyar szobrász. Naturalisztikus zsáneralakokat, portrékat, emlékműveket készített."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1nyi_Dezs%C5%91)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Lányi Dezső műterméből : Lányi Dezső műtermében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1607x1097 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna