D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3292789513_7389bfd993_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest - Szilágyi Dezső téri református templom (Calvinist Church)
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest - Szilágyi Dezső téri református templom (Calvinist Church)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : jaime.silva
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-02-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : református
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az oromzatos főhajón négy, szentélyszerű rész fűződik körbe, melyek közül kiemelkedik a központi, tízszögű felépítmény. Az épület tömegétől elválasztva áll a budai Dunapart városképének jellegzetes és legmagasabb tornya a maga 62 méterével. A zömök templomtestből kiemelkedő csúcsos, gúla alakú tetőzetet többszínű Zsolnay cserepek fedik. A II. világháborúban frontvonalon állt a templomépület, amikor is súlyos sérüléseket kapott a heves harcokban. Felújítása jelenleg is tart. A templom belseje meglepő és felemelő térhatású. Magas, csúcsíves nyílásokon és rózsaablakokon árad be a fény a világos falakra. Az építész a jellegzetes neogótikus szerkesztés szabályait a reformátusliturgia igényeinek kielégítésére használta fel. A belső tér ötszögű központ köré szerveződik, melynek középpontjában az Úr asztala áll. Az ötszög oldalain elhelyezkedő szentélyszerű 'hajók' oldalfalain egy-egy evangélista és Pál apostol írásaiból olvashatunk különböző igéket. Így gyakorlati megkülönböztetésük is egyszerű: a főbejárati, oromzatos hajóban két igét olvashatunk Pál apostoltól, így ez a 'Pál hajó', majd az óramutató járásával megegyező módon következik a Máté, Márk, Lukács és János hajó. A berendezések és a bútorzat is Pecz Samu tervei alapján készültek.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer