D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_45_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi kongresszus 1856-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi kongresszus 1856-ban
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Dubufe
U t ó n é v : Édouard Louis
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1819-1883
V I A F I d : 39469518
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2015-01-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 66. évf. 7. sz. (1919. február 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : konferencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Cavour, Camillo Benso di (1810-1861)
V I A F I d : 68923739
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wellesley, Henry Richard Charles (1804-1884)
V I A F I d : 8146520
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Buol-Schauenstein, Karl Ferdinand von (1797-1865)
V I A F I d : 10639734
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Orlov, Aleksej Fedorovic (1786-1861)
V I A F I d : 60175004
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bourqueney, Adolphe de (1799-1869)
V I A F I d : 69825900
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Manteuffel, Otto Theodor von (1805-1882)
V I A F I d : 76309145
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hübner, Joseph Alexander von (1811-1892)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Walewski, Alexandre (1810-1868)
V I A F I d : 62344606
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Benedetti, Vincent (1817-1900)
V I A F I d : 10026659
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Clarendon, George William Frederick Villiers (1800-1870)
V I A F I d : 20433988
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Brunnow, Ernst Philipp (1797-1875)
V I A F I d : 3231917
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hatzfeldt-Trachenberg, Maximilian von (1813-1859)
V I A F I d : 5684948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pes di Villamarina, Salvatore (1808-1877)
V I A F I d : 67398810
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1856
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párizsi kongresszus 1856-ban.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jean, Godefroy: A bécsi kongresszus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1582x934 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna