Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a gyűjteménybe való felkerülés időpontját jelzi. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 90050
[2008-05-18] VII. Henriket, visszatérőben a császári koronázásról, egy zsidó követség privilegiumaik megerősítésére kéri 
http://dka.oszk.hu/003500/003597
[2008-05-18] Pinturicchio : Enea Silvio Piccolomini elutazása a baseli zsinatra 
http://dka.oszk.hu/003500/003596
[2008-05-18] Husz, az ördögökkel telerajzolt papirsüvegben, útban a máglyára 
http://dka.oszk.hu/003500/003595
[2008-05-18] Zsigmond császár ünnepélyes menete Konstanzban, a pápa által neki ajándékozott arany rózsával 
http://dka.oszk.hu/003500/003594
[2008-05-18] XXIII. János pápa bevonulása a konstanzi zsinatra 
http://dka.oszk.hu/003500/003593
[2008-05-18] Huszita-vita a lengyel király udvaránál 
http://dka.oszk.hu/003500/003592
[2008-05-18] Bucsúlevél 1430 tájékáról 
http://dka.oszk.hu/003500/003591
[2008-05-17] Macbeth 
Nagy opera 4 szakaszban
http://dka.oszk.hu/002600/002630
[2008-05-17] Sobri; vagy Paraszt lakodalom Bakonyban 
Néma jelenetek, népéletből, tánczokkal, viadalokkal, csoportozatokkal 1 felv.
http://dka.oszk.hu/002600/002629
[2008-05-17] Két Barcsay 
Eredeti drama 4 szak.
http://dka.oszk.hu/002600/002628
[2008-05-17] Horatiusok és Curiatiusok 
Nagy opera 3 felvon.
http://dka.oszk.hu/002600/002627
[2008-05-17] Scot nemes 
Vigjáték 5 felvonásban
http://dka.oszk.hu/002600/002626
[2008-05-17] Darlington Richard 
Drama 4 felvonásban
http://dka.oszk.hu/002600/002625
[2008-05-17] Lucifer és a bérlő vagy: A zöld ördög 
Vig némajáték, tánczokkal 1 felvonásban
http://dka.oszk.hu/002600/002624
[2008-05-17] Benyovszky vagy a kamcsatkai számüzöttek 
Eredeti nagy opera 3 felvonásban
http://dka.oszk.hu/002600/002623
[2008-05-16] Clemens, Johan-Frederik: Montgomery halála 
Clemens (1749-1831) metszete után. Az eredeti festményt John Trumbull (1756–1843) festette
http://dka.oszk.hu/003800/003828
[2008-05-16] Ziegler : A Glacis Bécs előtt, Alservorstadtnál 
Ziegler rajza után (1782)
http://dka.oszk.hu/003800/003827
[2008-05-16] II. Frigyes és Voltaire kezeirása 
Eredeti nagyság, Berlinben, Lessing tartományi törvényszéki elnök gyűjteményében
http://dka.oszk.hu/003800/003826
[2008-05-16] A berlini királyi palota társalgója; Zieten Nagy Frigyes előtt ülve 
Chodowiecki (1726-1801) metszete után
http://dka.oszk.hu/003800/003825
[2008-05-16] Berlin látképe 
Egy 1737-ben készült térkép aljáról
http://dka.oszk.hu/003800/003824
[2008-05-16] Boroszló látképe 
F. B. Werner: Scenographia Urbium Silesiae czímű művéből, mely 1752-ben jelent meg
http://dka.oszk.hu/003800/003823
[2008-05-16] Porosz csapatok a hét éves háború idején 
http://dka.oszk.hu/003800/003822
[2008-05-16] Nagy Frigyes levele Podewills ministerhez Berlinbe 
Kelt Schweinitz, 1740 decz. 16.
http://dka.oszk.hu/003800/003821
[2008-05-16] Berlini hírek 
http://dka.oszk.hu/003800/003819
[2008-05-16] Mária Terézia trónralépése 
A hódolók a lovagszobában. Kriegl egykoru rajza után
http://dka.oszk.hu/003800/003818
[2008-05-16] Rochefort kikötő, a gyarmatok raktárával 
C. N. Cochin (1715–1790) és I. Ph. le Bas (1707–1783) metszete után. Az eredeti festményt festette Claude Joseph Vernet (1714–1789)
http://dka.oszk.hu/003800/003817
[2008-05-15] Lajos bajor király síremléke a müncheni Frauenkirche falában 
http://dka.oszk.hu/003500/003590
[2008-05-15] Schwarzburgi Günter síremléke a Majna-melléki Frankfurt dómjában 
http://dka.oszk.hu/003500/003589
[2008-05-15] Lajos bajor király törvénykönyvének első lapja, 1346 
http://dka.oszk.hu/003500/003588
[2008-05-15] Bajor Lajos császár 
http://dka.oszk.hu/003500/003587
[2008-05-15] A harczoló és diadalmas egyház 
http://dka.oszk.hu/003500/003586
[2008-05-15] A magyar korona, kormánypálcza és országalma 
http://dka.oszk.hu/003500/003585
[2008-05-15] Szent László fejereklyetartó mellszobra 
http://dka.oszk.hu/003500/003584
[2008-05-15] Szent László I. törvénykönyve 
http://dka.oszk.hu/003500/003583
[2008-05-15] A magna charta alapjáúl szolgáló 1215-iki törvényczikkek hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003500/003582
[2008-05-15] II. Henrik angol király († 1189.) és felesége Eleonora († 1204.) 
http://dka.oszk.hu/003500/003581
[2008-05-15] Kulpashnikov, Aleksey: II. Katalin czárnő koronázása a trónon, mely állítólag Monomachos Wladimirtól származik; kezében az országalma és kormánypálcza 
Kulpasnikov rézmetszetének kisebbített mása. Az eredetit Jean Velly rajzolta. A pétervári Eremitageban
http://dka.oszk.hu/003800/003815
[2008-05-15] Patersen, Benjamin: Szent-Pétervár a XVIII. század végén 
B. Patersnek 1794-ben festett képe után készült rézmetszet hasonmása
http://dka.oszk.hu/003800/003814
[2008-05-15] Részlet a díszmenetből Mária Terézia trónfoglalásakor; útban a Szent-István templomhoz 
http://dka.oszk.hu/003800/003813
[2008-05-15] Királyválasztó gyűlés Wola mellett 
Egy XVIII. századbeli rézmetszet kisebbített hasonmása
http://dka.oszk.hu/003800/003812
[2008-05-15] Delsenbach, Johann Adam: Az uj piacz Bécsben a XVIII. század elején 
Delsenbach J. 1719-ből való rajza után
http://dka.oszk.hu/003800/003811
[2008-05-15] Bethlen Gábor levele Brassó városához a kénesőszállitás és a portai követség házának épitése ügyében 
Az eredeti jánosi Engel József úr birtokában
http://dka.oszk.hu/003800/003810
[2008-05-15] Hollar, Wenceslaus: London látképe 
(A nagy tűz előtt.) (Hollar Wenczel (1607-1677) rézkarcza után.)
http://dka.oszk.hu/003800/003809
[2008-05-15] II. Fridrik sajátkezű terve a molwitzi ütközetről 
Utánzata a dessaui levéltárból Orlich által közzétett eredetinek
http://dka.oszk.hu/003800/003808
[2008-05-15] Scotin, Louis Gérard: Hogarth nagy munkájából 
Louis Gérard Scotin (szül. 1690.) rézmetszete után
http://dka.oszk.hu/003800/003807
[2008-05-15] Plantagenet Gottfried, Maine és Anjou grófja. † 1149 
http://dka.oszk.hu/003500/003580
[2008-05-15] Provencei Margit és Lajos, Szent Lajos, elsőszülött fia 
http://dka.oszk.hu/003500/003579
[2008-05-15] A poitiersi dóm. A XII. századból 
http://dka.oszk.hu/003500/003578
[2008-05-15] A gelnhauseni császári palota romjai 
http://dka.oszk.hu/003500/003577
[2008-05-15] Az udvari kápolna, Capella Palatina, a normann királyok palermói palotájában (1129-1140) 
http://dka.oszk.hu/003500/003576
[2008-05-15] II. Frigyes császár oklevele a brémai dominikánusok részére 
http://dka.oszk.hu/003500/003575
[2008-05-15] Harczos, tudós, kereskedő és földmíves a XII. században 
http://dka.oszk.hu/003500/003574
[2008-05-15] A császári dalmatica 
http://dka.oszk.hu/003500/003573
[2008-05-15] Egy várfal támadása és védése a XII. században 
http://dka.oszk.hu/003500/003572
[2008-05-15] Egy várfal támadása és védése a XII. században 
http://dka.oszk.hu/003500/003571
[2008-05-14] II. Károly Scheveningenből Angliába megy, 1660. jun. 2 
(Schut rézmetszetének kisebbített hasonmása.)
http://dka.oszk.hu/003800/003806
[2008-05-14] A csezmei tengeri csata. 1770. julius 5 
P. C. Cannot (1710–1777) és W. Watts (1752–1851) rézmetszetének kisebbített mása. Az eredeti festményt Richard Paton (1719–1791) festette
http://dka.oszk.hu/003800/003805
[2008-05-13] Merian, Matthäus: Strassburg látképe 
(Merian Mátyás [1593-1650] rézmetszetének kisebbített hasonmása.)
http://dka.oszk.hu/003800/003804
[2008-05-13] Leclerc, Sébastien: Nymwegen ostroma 1672 juliusában 
Sebastien de Clerc (1637-1714.) rézmetszetének kisebbített hasonmása
http://dka.oszk.hu/003800/003803
[2008-05-13] A bécsi Schottenplatz a XVIII. század elején 
Delsenbach J. 1719-ből való rajza
http://dka.oszk.hu/003800/003802
[2008-05-13] A bécsi új piacz a XVIII. század elején 
Delsenbuch J. 1719-ből való rajza után
http://dka.oszk.hu/003800/003801
[2008-05-13] Leclerc, Sébastien: A szépművészetek akademiája 
Sebastien Leclerc (1637-1714) rézmetszetének kisebbített hasonmása
http://dka.oszk.hu/003800/003800
[2008-05-13] Menant, Pierre: Versailles látképe 1715-ben 
Menant rézmetszete után
http://dka.oszk.hu/003700/003799
[2008-05-13] Leclerc, Sébastien: XIV. Lajos átveszi az esküt Dangeau marquistól, mint a karmelhegyi szent szűz egyesült rendjeinek és a sz. Lázár lovagrendnek nagymesterétől. 1695 decz. 18-án a versaillesi kápolnában 
Sébastien Leclerc (1637-1714) rézmetszetének kisebbített mása
http://dka.oszk.hu/003700/003798
[2008-05-13] Colbert látogatása a gobellin-műhelyben 
Sebastian Leclerc (1637-1714) metszetének kisebbített hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003797
[2008-05-13] Hadihajók a XVII. század második feléből 
Ludolf Bakhuizen (1631–1708) két rézkarczának hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003796
[2008-05-13] Hadihajók a XVII. század második feléből 
Ludolf Bakhuizen (1631–1708) két rézkarczának hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003795
[2008-05-13] Cromwell mint protector 
William Faithorne (1616-1691) «The Embleme of Englands Distraction as also of her attained and further expected Freedom and Happines per H. M. 1658.» czimű allegoriájának hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003794
[2008-05-13] Gróf Strafford Tamás kivégzése Londonban 
(Hollar Venczel (1607-1677) rézmetszetének hasonmása.)
http://dka.oszk.hu/003700/003793
[2008-05-13] Le Pautre, Jean: XIV. Lajos fölkenése a rheimsi dómban 1654-ben, junius 7 
Le Pautre (1617-1682) rézmetszetének hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003792
[2008-05-13] XIV. Lajos Fontainebleauban kihallgatáson fogadja Chigi bibornokot 
XVII. századbeli gobelin. A Mobilier Nationalban
http://dka.oszk.hu/003700/003791
[2008-05-13] La Rochelle ostroma 1628-ban 
Kisebbitett hasonmás Joh. Valdor munkájából: Ludovici justi XIII. triumphalia monumenta. Páris 1649
http://dka.oszk.hu/003700/003790
[2008-05-13] Páris látképe a XVI. században 
Kisebbitett hasonmás Braun „Städtebuch”-jából, mely 1572-ben jelent meg
http://dka.oszk.hu/003700/003789
[2008-05-13] A place de france IV. Henrik terve szerint 
Egy Jean le Clercnél megjelent egykoru névtelen rézmetszet kisebbitett hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003788
[2008-05-13] Békekötés Spanyolország és Nématalföld közt, Münsterben 
Jonas Suijderhoef metszetének kisebbitett mása
http://dka.oszk.hu/003700/003787
[2008-05-13] Kilian, Wolfgang: Lakoma a békekötés örömére, Nürnbergben, 1649 szeptember 25-én 
Kilián Farkas (1581–1662) rézmetszetének hasonmása
http://dka.oszk.hu/003700/003786
[2008-05-13] Ferdinánd király egy mandatuma, katonáinak ellátásáról 
Kelt 1639. jan. 1-én
http://dka.oszk.hu/003700/003785
[2008-05-12] A bambergi dóm 
http://dka.oszk.hu/003500/003570
[2008-05-12] III. Konrád lovas-szobra a bambergi dómban 
http://dka.oszk.hu/003500/003569
[2008-05-12] A citeauxi kolostor 
http://dka.oszk.hu/003500/003568
[2008-05-12] Az Alhambra egy falának diszitése 
http://dka.oszk.hu/003500/003567
[2008-05-12] A cordovai mecset belseje 
http://dka.oszk.hu/003500/003566
[2008-05-12] A szent sír templomának hosszmetszete 
http://dka.oszk.hu/003500/003565
[2008-05-12] A szent sír temploma Jeruzsálemben 
http://dka.oszk.hu/003500/003564
[2008-05-12] A húsvét jelképes ábrázolása 
http://dka.oszk.hu/003500/003563
[2008-05-12] Nikephoros Botaniates 
http://dka.oszk.hu/003500/003562
[2008-05-12] IV. Romanos császár és Eudoxia 
http://dka.oszk.hu/003500/003561
[2008-05-12] II. Basilius császár 
http://dka.oszk.hu/003500/003560
[2008-05-12] Csikós 
Eredeti népszínmű 3 szakaszban, népdalokkal, tánczczal
http://dka.oszk.hu/002600/002622
[2008-05-12] Ibn Tulún mecsetje Kairóban 
http://dka.oszk.hu/003500/003559
[2008-05-12] A «Crac Des Chevaliers» a tripolisi grófságban 
http://dka.oszk.hu/003500/003558
[2008-05-12] Szent István király koronázási palástja 
http://dka.oszk.hu/003500/003557
[2008-05-12] A magyar szent korona 
http://dka.oszk.hu/003500/003556
[2008-05-12] Hódító Vilmos és csatája 1066. okt. 14. 
http://dka.oszk.hu/003500/003555
[2008-05-12] Edgar király 
http://dka.oszk.hu/003500/003554
[2008-05-12] Sobri; vagy Paraszt lakodalom Bakonyban 
Néma jelenetek, népéletből, tánczokkal, viadalokkal és csoportozatokkal 1 felvonásban
http://dka.oszk.hu/002600/002621
[2008-05-12] Normannok 
http://dka.oszk.hu/003500/003553
[2008-05-12] Nagy szavalati, dal-, zene-, és tánczegyveleg 
http://dka.oszk.hu/002600/002620
[2008-05-12] Nabucodonozor 
Nagy opera 4 szakaszban
http://dka.oszk.hu/002600/002619
[2008-05-11] Sobri; vagy Paraszt lakodalom Bakonyban 
Néma jelenetek, népéletből, tánczokkal, viadalokkal és csoportozatokkal 1 felvonásban
http://dka.oszk.hu/002600/002618
Első ...   86200    86300    86400    86500    86600    86700    86800    86900    87000    87100    ... Utolsó