Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a gyűjteménybe való felkerülés időpontját jelzi. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 88181
[2007-08-06] A m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred jelentése az ezredzenekar szervezéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000347
[2007-08-06] A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000350
[2007-08-06] A nagyszebeni hadbíróság felterjeszti Dobokai József körözését és személyleírását a General Commandonak 
http://dka.oszk.hu/000300/000335
[2007-08-06] A "Virágos Budapest" bizottságnak a m. kir. főparancsnoksághoz intézett levele 
http://dka.oszk.hu/000300/000348
[2007-08-06] Az erdélyi főhadparancsnokság - Bem tábornok - 1848. december 28-tól Kolozsvárott megjelent hivatalos lapja, a HONVÉD című újság 104., 1849. április 28-i száma 
http://dka.oszk.hu/000300/000340
[2007-08-06] Az Udvari Haditanács bemutatja a General Commandonak az oláh hercegség Porta által engedélyezett zászlajának mintáját 
http://dka.oszk.hu/000300/000333
[2007-08-06] Az Udvari Haditanács megküldi a General Commandonak a pármai Szt. György-rend keresztje 3 fokozatának rajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000332
[2007-08-06] Bem József: Bem Józsefnek, az erdélyi hadsereg főparancsnokának nyílt rendelete 
http://dka.oszk.hu/000300/000337
[2007-08-06] Bereg vármegye ajánlása Görgei Artúr felvételére a testőrséghez 
http://dka.oszk.hu/000300/000334
[2007-08-06] Csány László: Csány László főkormánybiztos hirdetménye a magyar hölgyekhez kötözőszerek gyűjtésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000336
[2007-08-06] Andrássy Gyula: Honvédtiszti kinevezés Andrássy Gyula saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000344
[2007-08-06] Ferenc József: I. Ferenc József levele József főhercegnek, a m. kir. honvédség főparancsnokának a honvéd főtanosztályoknál tett szemléről 
http://dka.oszk.hu/000300/000343
[2007-08-06] Itáliában a franciák ellen harcoló osztrák csapat hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000331
[2007-08-06] Katonai azonossági jegy ("dögcédula") 
http://dka.oszk.hu/000300/000352
[2007-08-06] Kossuth Lajos levele Görgei Artúrhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000338
[2007-08-06] Kossuth Lajos: Kossuth Lajos saját kezű levele Görgeihez 
http://dka.oszk.hu/000300/000341
[2007-08-06] Kossuth Lajos temetése Budapesten 
http://dka.oszk.hu/000300/000346
[2007-08-06] Mészáros Lázár: Mészáros Lázár hadügyminiszter tábornokká nevezi ki Damjanich János ezredest 
http://dka.oszk.hu/000300/000339
[2007-08-06] Tiszti parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000345
[2007-07-11] Mattyasovszky, Joseph von: Eine Ideal Charte des Zipsers Comitat wo alle Post, und Comercial Strasse allda befindliche aufgenohmen, und besonders aufgezeichnet sind...ververtiget durch Joseph von Mattyasovszky ... Ingenieur 
Szepes vármegye általános térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000023
[2007-07-11] Plansker, Franz: Mappa über die Ideal Charte des Unghvarer Bezirk ihre Strassen und Komitats Gränzen mit gehorigen Puncten geometris. aufgenommen 
Ung vármegye közlekedési térkép 1788
http://dka.oszk.hu/000000/000018
[2007-07-11] Sindler, Joseph: Pars comitatus Nitriensis seu processus Vág-Új-Helyiens, ex chartis Szalokianis trigonometrico astronomicis desumtus per P. Joseph Sindler... 
Nyitra vármegye topográfiai térkép 1779
http://dka.oszk.hu/000000/000021
[2007-07-11] Heinzel, Ferdinandus: Plan die naturliche Lage derer anjetzo befarenden neü angelegter, anzulegender Post und Comercial nicht mindert neben Strassen durch das lobliche Saaroscher Comittat anzeigend del. Ferdinandus Heinzel ... Ingenieur 
Sáros vármegye közlekedési térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000022
[2007-07-11] Plan uber die Berichtigung des Barscher Comitats Segment, von Nagy Kalna über Levenz bis Honther Comitat 
Bars vármegye közlekedési térkép 1780
http://dka.oszk.hu/000000/000017
[2007-07-11] Situations Plan von Bacser Comitat, daim die Vereinigung der Donau mit der Theis mittelst einer Schiffahrts Canals angezeiget wird 
Bács-Bodrog vízrendezési térkép 1792
http://dka.oszk.hu/000000/000020
[2007-07-11] Budinszky, Ioann: Weg Charte des Beregher Comitats 
Bereg vármegye közlekedési térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000024
[2007-07-10] Liebenberg : Magyarország északkeleti vármegyéi 
Magyarország általános térkép 1800
http://dka.oszk.hu/000000/000014
[2007-07-10] Pflacher, Georgius L. B. de: Mappa geographica primatum Hungariae et subjectos illi archi-episcopatus ac episcopatus omnium provinciarum Sacrae Coronae exhibens 
Magyarország közigazgatási térkép 1786
http://dka.oszk.hu/000000/000015
[2007-07-10] Tabula comitatus Thurotziensis 
Turóc vármegye topográfiai térkép 1794
http://dka.oszk.hu/000000/000016
[2007-07-09] Kniezsik, Emericus: Abaúj és Torna egyesített vármegyék útjai 
Abaúj-Torna vármegye közlekedési térkép 1785
http://dka.oszk.hu/000000/000019
[2007-07-09] Schultz, Adamum: Tabula particulae in[clytae] Superioris Hungariae. Ante annos aliquot, é vestigio operationis astronomico-geometrica per d[e]f [un]ctum d[omi]num Mikoviny elaborata 
Magyarország általános térkép 1758
http://dka.oszk.hu/000000/000012
[2007-07-04] Szent-Ivanyi, Benedictus: Descriptio Regni Hungariae sua cum univ[ersitate] acade[mica] et gymnassis 
Magyarország közigazgatási térkép 1782
http://dka.oszk.hu/000000/000011
[2007-07-04] Thies, Ioh. Mich.: Operation geometrique, astronomique 
http://dka.oszk.hu/000000/000010
[2007-07-04] Pannonia Dacia Moesia Illyricum 
Római Birodalom történelmi térkép 107/270
http://dka.oszk.hu/000000/000008
[2007-07-04] Gellner : Strassen-Carte des Bistritzer-Baukreises pro 1869 
Beszterce vidéke úttérkép, 1869
http://dka.oszk.hu/000000/000002
[2007-07-02] Sarkady Gergely: Mappa Regni Hungariae salis officia designas 
Magyarország közigazgatási térkép, 1785
http://dka.oszk.hu/000000/000007
[2007-06-28] Skizze von den westlichen Theilen der Ödenburger u. Wieselburger Gespanschaften 
Lage der Neusidler Sees. Fertő-tó (környék) általános térkép, 1780
http://dka.oszk.hu/000000/000001
[2007-06-13] Neuhaus, J. Khüne von: A General Commando felterjeszti az Udvari Haditanácshoz a pesti tábor tervrajzát az 1783. évi lovassági és gyalogsági hadrend feltüntetésével 
http://dka.oszk.hu/000300/000324
[2007-06-13] A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását 
http://dka.oszk.hu/000300/000326
[2007-06-13] A pozsonyi tábori hadbiztosság megküldi a General Commandonak a gyalogsági kaszárnya céljaira kisajátított pozsonyi volt jezsuita iskolaépület tervrajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000325
[2007-06-13] Az Udvari Haditanács közli Mária Terézia rendeletét gróf Pálffy Lipót tábornaggyal, a budai főhadparancsnokság ügyvezetőjével az 1762. július 1-től érvényben lévő 5, 10, 25, 50, 100 forintos bankjegyekről, mellékelve azok képeit 
http://dka.oszk.hu/000300/000323
[2007-06-13] Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000328
[2007-06-13] Károly főherceg főparancsnok felhívása - hadparancsa - a haza védelmére 
http://dka.oszk.hu/000300/000329
[2007-06-13] Katonai körözőlevél 
http://dka.oszk.hu/000300/000327
[2007-06-13] Mária Terézia : Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000322
[2007-06-13] Bonaparte Napóleon: Napóleon kiáltványa a magyar nemzethez 
http://dka.oszk.hu/000300/000330
[2007-06-12] A császári haderő hadrendje Magyarországon 
http://dka.oszk.hu/000300/000313
[2007-06-12] Béri Balogh Ádám: Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000315
[2007-06-12] II. Rákóczi Ferenc erdélyi edictuma és regulamentuma 
http://dka.oszk.hu/000300/000318
[2007-06-12] Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc saját kezű levele Bercsényi Miklóshoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000314
[2007-06-12] Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc várvédelmi utasítása Dessőffy Ferenc eperjesi kapitány részére 
http://dka.oszk.hu/000300/000316
[2007-06-12] Mária Terézia : Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített kinevezési okmány Hadik András cs. kir. tábornoki előléptetéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000321
[2007-06-12] Napló a császári hadsereg Bádeni Lajos vezette 1691. évi hadjáratáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000312
[2007-06-12] Teleki Mihály: Teleki Mihály pátense a háromszéki tisztviselőknek a puskaporgyártáshoz szükséges eszközök beszerzésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000317
[2007-06-11] Horwatinowyth Bertalan: Horwatinowyth (Bertalan) kapitány levele Teuffel Erasmusnak és Thurzó Ferencnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000303
[2007-06-11] Apafi Mihály: Apafi Mihály pátense 
http://dka.oszk.hu/000300/000310
[2007-06-11] Basta, Giorgio: Basta György levele Belső-Szolnok vármegyéhez 
http://dka.oszk.hu/000300/000307
[2007-06-11] Bethlen Gábor: Bethlen Gábor levele Lippa város lakosaihoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000308
[2007-06-11] Dobó István: Dobó István egri várkapitány jelentése I. Ferdinándnak 
http://dka.oszk.hu/000300/000302
[2007-06-11] Heránt Péter, Szántó János: Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok segélykérő levele Gall Ádám győri kapitányhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000305
[2007-06-11] Ferdinánd : I. Ferdinánd levele Balassa Jánosnak 
http://dka.oszk.hu/000300/000304
[2007-06-11] Lórántffy Zsuzsanna: Lórántffy Zsuzsanna levele Dániel Jánoshoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000309
[2007-06-11] Losonczy Anna: Losonczy Anna levele az egri katonákhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000306
[2007-06-11] Spiega, Lukas Georg: Lukas Georg Spiega hadmérnök rajzai a tokaji várról 
http://dka.oszk.hu/000300/000311
[2007-06-09] Jurisics Miklós: Jurisics Miklós jelentése I. Ferdinándnak a dunántúli helyzetről 
http://dka.oszk.hu/000300/000301
[2006-06-28] Hoffman, Joseph: Ideal Charte deren vereinigten Comitäten Arwa, und Lyptau, und allen sowohl Haupt, als auch privat Strassen Zügen, so aus diesen Comitäten, in die andern eine Communication haben 
Árva (megye) közlekedési térkép 1787. Liptó (megye) közlekedési térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000005
[2006-06-28] Magyarország 
Magyarország történelmi térkép 1699
http://dka.oszk.hu/000000/000006
[2006-06-28] Kempelen Farkas: Mappa Regni Hungariae salis officia designas 
Magyarország közigazgatási térkép, 1760
http://dka.oszk.hu/000000/000004
[2005-06-29] Alensha: Diosgyor castle and King lLouis [A diósgyőri vár és Nagy Lajos szobra] 
http://dka.oszk.hu/008400/008496
[0206-02-08] Zugló Sipos: Kis-hárs hegyi kilátó 
http://dka.oszk.hu/080400/080484
[0206-02-08] Zugló Sipos: Kis-Hárs-hegy kilátó, kilátás észak felé 
http://dka.oszk.hu/080400/080483
[0206-01-11] Einstein2: Domokos Pál Péter szobra 
http://dka.oszk.hu/080400/080426
[0206-01-02] Tanyasi Tahó: Az Oltár-kő Piliscsaba közelében 
http://dka.oszk.hu/065900/065930
[0203-11-13] Candi: Bükköny 
http://dka.oszk.hu/047800/047805
[0000-00-00] Gáborz: Homoki hernyóölő 
http://dka.oszk.hu/117300/117333
[0000-00-00] juhaszj: Virágdomb 
http://dka.oszk.hu/116700/116787
[0000-00-00] A Magyar Athletikai Klub október 6-iki nemzetközi viadaláról, a Margitszigeten 
Sulydobás
http://dka.oszk.hu/071400/071410
[0000-00-00] Torma Alexandra, Magócs Viktória: A könyvdigitalizálás 
http://dka.oszk.hu/060900/060938
[0000-00-00] Mária Terézia főherczegnő 
http://dka.oszk.hu/059400/059419
[0000-00-00] Dulánszky Nándor 
http://dka.oszk.hu/051900/051927
[0000-00-00] A budapesti nép tüntetése Olaszország ellen, mikor ez megüzente nekünk a háborút 
http://dka.oszk.hu/057200/057206
[0000-00-00] Patkányharc Londonban 
http://dka.oszk.hu/046200/046247
[0000-00-00] Balassa-Gyarmat 
http://dka.oszk.hu/046200/046246
[0000-00-00] Balassa-Gyarmat 
http://dka.oszk.hu/046200/046245
[0000-00-00] Nagy Ignácz 
(1810-1854.)
http://dka.oszk.hu/046200/046244
Első ...   87200    87300    87400    87500    87600    87700    87800    87900    88000    88100