Normál kép: 957.jpg   Méret: 770x549 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 957_nagykep.jpg   Méret: 3423x2443 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Erdély térképe. 1566. Készítette Honter János, kiadta Zsámboki János.
(Országos Széchenyi-Könyvtár Apponyi-gyüjtemény.)

Ismertető szöveg: Erdélynek Honter János által rajzolt térképe tájékozódás és arányok tekintetében elég kezdetleges, viszont részletekben gazdag és sok nevet tartalmaz. Felírása, amely kb. egyharmadára kisebbített hasonmásunkon nehezen olvasható, így hangzik: Maximili[ani] II. etc. I[ohannes] Sambucus S[alutem]. Transyluaniam seu pannodaciam emendatiorem et Veris auctam finibus secus quam doctiss[imus] Honterus fecerat, T[uae] M[aiestati] C[aesareae], uti cetera offero eiusdemq[ue] me S[ua] Clementia subiectissime Com[m]endo. Viennae 1566. A Sambucus által javított kiadás alapja kétségkívül Honternek 1522-ben Bázelben fábametszett első erdélyi térképe, amely - bár azt maga Honter János hibásnak ítélte s példányait nagyrészben megsemmisítette - századokon át Erdély minden újabb térképezője előtt mintaképpen ott feküdt. Ami azért járt nem lekicsinylendő kárral, mert Honter szász polgártársainak azzal vélt szolgálatot tehetni, hogy térképén a magyar helyneveket, sokszor igen barbárul, elnémetesítette. E "lefordított" nevek aztán meggyökeresedtek az idegen geografusoknál, még olyan esetekben is, amikor róluk az illető hely lakossága semmit sem tudott. A németesítés gyakorta igen naiv, pl. a csángó Hétfalu = 7dörfer, Holdvilág = Holuilegen, Veresegyház (Alsófehér vm., sohasem volt német lakossága) = Rotkirch, Tövis = Dornen (valódi szász neve Dreikirchen), Sepsiszentgyörgy = S. Jorgen stb.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page