Normál kép: eleink_korosfoi_k_a.jpg   Méret: 770x1026 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: eleink_korosfoi_k_a_nagykep.jpg   Méret: 1200x1600 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gödöllő, Városi temető: Bal III-7031 [szobrász: Moiret Ödön]

Ismertető szöveg: Körösfői-Kriesch Aladár festő, grafikus, iparművész. Művészeti tanulmányait a Mintarajziskolában Székely Bertalan és Lotz Károly vezetésével végezte, majd Münchenben és Olaszországban folytatta. 1887-ben Firenze, 1889-ben Milánó, 1890-ben Velence, 1891-92-ben Róma volt tanulmányainak színtere, miközben már megbízást kapott Kolozsvárról nagyméretű kompozíció megfestésére (Horia és Kloska). 1894-ben Lotz Mesteriskoláját látogatta. Megfestette I. Ferenc József és Haynald bíboros képmását, 1895-ben Torda város megbízásából A Tordai Országgyűlést, amelyre a Műbarátok díját kapta. Eger városa felkérte a Dobó és az egri nők című kompozíció megfestésére. Ezek a képek még nem mutatják a későbbi, jellegzetes előadásmód stílusjegyeit, az eklektikus történelmi festészet lágyabb ecsetkezelésű példái. 1896-ban ismét tanulmányútra ment (Velence, Genova, Madrid, Valencia, majd Párizs következett). A Julian Akadémián ismerkedett meg Leo Belmontéval, akihez később szoros munkakapcsolat fűzte. Legnagyobb hatással az "olasz primitívek" voltak rá, saját bevallása szerint a 12-14. századi freskók példáján tanult a legtöbbet, de nagy hatással volt rá az angol preraffaelita mozgalom és a tolsztojánus életfelfogás. Számos mesterségben, műfajban otthonosan mozgott, s arra vágyott, hogy a naturalizmust és impresszionizmust meghaladó, mindent átható művészetet hozzon létre. Ehhez az elképzeléshez szükségesnek látszott, hogy kora művészeti életétől kissé eltávolodva teremtse meg alkotó közegét. 1902-ben Nagy Sándorral közösen létrehozták a gödöllői művésztelepet. Közben nagy megbízásoknak is eleget tett: 1897-ben a Parlament Vadásztermében festett két nagyméretű freskót (Buda a bölényvadászaton és Balatoni halászat), amelyek 1902-re lettek kész. Ezeken a képeken stílusa már közelebb áll jellemző műveihez. 1900-ban az Iparművészeti Társulat kiállításán mutatja be A jó kormányos című gobelinjét, amelyen megjelenik nagyvonalú, mégis érzékeny stilizáló készsége. 1902-ben Gödöllőn szövő-manufaktúrát létesített, amely később az Iparművészeti Iskola tanműhelye is lett, ahol Körösfői is tanított. Fontosnak tartotta a természetes anyagok és színek használatát, ezért gyűjtötte a még fellelhető népi technikák hagyományát, s a népi motívumkincset. Főleg Erdélyben, Kalotaszeg környékén, de Mezőkövesden is járt. Részt vett a Malonyay-féle A magyar nép művészete című könyv anyagának gyűjtésében is. Festmények és grafikák mellett időnként szoborkompozíciókkal is foglalkozott (portrék, Pietà, s részt vett a Rákóczi-síremlék és az Erzsébet-királyné szoborpályázaton). Épület- és szobabelsőket, sőt egyes tárgyakat is tervezett. Az 1906-os milánói nemzetközi kiállítás magyar csoportjával nagydíjat nyert. Ő tervezte az 1904-es torinói világkiállítás magyar részlegét. Számos falképet készített, pl. a Színművészeti Akadémiára (Katona Bánk bánja témájára), a váci Örökimádók templomába, a temesvári Papneveldébe, az 1910-es bécsi Vadászati Kiállításra, a mexikói operaházba, a budapesti Zeneakadémiára (A művészet forrása ), a marosvásárhelyi Kultúrpalotába, a pesti Központi Szeminárium kápolnájába, Pannonhalma millenniumi emlékművébe, a zebegényi templomba (amelyet " Kós Károly tervezett szintén a magyar szecesszió szellemében). Mozaikot és üvegablakot is tervezett, ezeknek " Róth Miksa volt a kivitelezője (mozaik: Kerepesi temető, árkádos sírbolt, a Velencei Biennálé és a torinói világkiállítás magyar pavilonja; üvegablak: Marosvásárhely, Kultúrpalota [székely népmesék], Budapest, Egyetemi templom [Jó pásztor]). Olajfestményeinek témaköre a népi élettől a magyar és a klasszikus mitológián át kora panteisztikus, gnoszticizmustól is érintett misztikájáig, allegorikus példázatokig sok mindent felölel (Fahordás; Kalotaszegi nő; Családi fészek; Cassandra; Árgilus királyfi és Tündér Ilona; Gyászoló Géniusz; A csodaszarvas regéje; Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet; Himnusz a Naphoz; Élet és Halál; Templomozás Kalotaszegen stb.). Az olajképek közelebb állnak a finomnaturalizmus gyengéd megformálásához, míg falképei dekoratívan stilizált, vonalritmusra felépített monumentális síkkompozíciók. Könyveket tervezett, illusztrációkat és számos akvarellt is készített. Cikkeket írt a magyar iparművészetről, népművészetről, Ruskinról, W. Morrisról (ez utóbbiról könyvet is). 1907-ben állami aranyéremmel tüntették ki "a hazai iparművészet különféle ágainak nemzeti irányba való fejlesztéséért". A Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke volt, Céhbeliek néven külön kiállító társaságot szervezett, amely 1914-től 1934-ig működött. Tagja volt a KÉVE művészcsoportnak. 1913-tól az Iparművészeti Iskola díszítőfestő osztályát vezette. Az első világháború kitörésekor haditudósítóként járta a harctereket. 1918-ban egy emblematikus, plakátszerű Gránátvető katona című képével nyert aranyérmet. 1918-19-ben a Nemzeti Tanács mellett működő Irodalmi és Művészeti Szaktanács tagja volt. Hagyatéki kiállítását 1921-ben rendezték a Belvedere Szalonban. (Forrás: artportal.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page